Nyckelsmide vid Domneåns vattenfall

En artikel om industrihistoria i Bankeryd och Jönköping.

Inledning

Det här inte bara en berättelse om maskiner och teknik, den här artikeln handlar också om människor som, trygga i sin kunskap och hantverksskicklighet, vågade ta stora ekonomiska risker.

Det började med ett par smidesmästare med framtidstro, som lämnade sina säkra arbetsförhållanden på Husqvarna Faktori, samlade några duktiga hantverkare omkring sig och skapade ett litet industrisamhälle. De levde nära varandra, kände samhörighet och de tog stort ansvar för varandra och det arbete de presterade. Spåren som smederna lämnade vid Domneån är i dag en viktig del av Bankeryds- och Habos kommuners kulturarv. Bankeryd ligger ca 150 km väster om Jönköping.

Smederna vid Domneån livnärde sig och sina familjer genom att tidvis vara underleverantörer för större bolag och förmågan att finna upp och framställa, nycklar, saxar, cykeldelar, stålkammar, köttkvarnsknivar, tränsar och annat. Dessa till synes enkla föremål fick en ökande spridning under andra hälften av 1800-talet genom tillkomsten av handelsbodar och detaljhandel. En starkt bidragande orsak var näringsfrihetsförordningen som trädde i kraft 1864. På samma sätt bidrog postorderföretagen i slutet på 1800-talet till efterfrågan på de enkla bruksvaror som små familjeföretag i Småland blivit så kända för.

Carl Gustafs verkstadslokaler 1836. Träsnitt efter en teckning av R Haglund i Ny Illustrerad tidning 1869.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.