Vikingatida nycklar... från Småland

I Statens Historiska Museums samlingar finns åtta vikingatida nycklar med ett gemensamt utseende, alla från arkeologiska undersökningar i Värnamotrakten i Jönköpings län. Ytterligare fyra nycklar från samma område finns i Jönköpings läns museums samlingar. Tillsammans med en nyckel funnen i samband med undersökningar i Hallands län, två i Kalmar län, en från Skåne samt tre från Bornholm utgör de nitton nycklarna en homogen och hittills odokumenterad grupp. De har alla ett S-format ax och är smidda av järn.

Det är anmärkningsvärt att ingen nyckel av den här typen har påträffats i fyndmaterialen i de stora och väl dokumenterade undersökningarna på Helgö, Björkö eller i Uppland. De saknas också i övriga skandinaviska vikingatida undersökningar i Aarhus eller Ribe i Danmark och ingen av typen ingår i undersökningen i Coppergate (Anglo-Scandinavian Ironwork) i England. Sådana nycklar saknas även i nyckel- och låssamlingar i övriga Europa.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.