De romerska hänglåsen - fler bilder

Romerskt lås med hand- eller fotbojor från arkeologiska utgrävningar i den lilla staden Neupotz vid floden Rhen något söder om staden Speyer. Bilden visar även en sannolik låsningsmetod med spärrfjädrar och dragnyckel. Teckning förf.
Principen för ett hänglås av ”burktyp” med spärrfjädrar från början av kejsartiden. Teckning förf.
Principen för ett hänglås av den typ som tillverkades i Birka och på Helgö i Mälaren under vikingatid. Låset är försett med spärrfjädrar och utgör en förenklad variant av de romerska hänglåsen av ”burktyp”. Teckning förf.
Ytterligare ett romerskt hänglås med spärrfjäderlåsning.  Den
enkla principen i just det här exemplet ligger till grund för
mängder av olika formade hänglås över stora delar av världen.
Låsidén utnyttjades av tillverkare ända in på 1800-talet.
Teckning förf.