Sources and literature

If you’d like to read more about locks and keys, the following is a list of some literature about parts of their history.

Literature

Almgren, Bertil. Bronsnycklar och djurornamentik vid övergången från Vendeltid till Vikingatid. Uppsala 1955.

Althin, T. Stjernsunds manufakturverk År 1729. Daedalus. Stockholm 1940.

Andrén, Anders and Nilsson, Thorvald. Lås och nycklar. Uppgrävt förflutet för PK-banken i Lund. Editor Anders W Mårtensson. Museum of Cultural History in Lund. Malmö 1976.

Blomqvist, Ragnar. “Medeltida bultlås och bultlåsnycklar i Lund.” Kulturen (annual). Lund 1940.

Blomqvist, Ragnar and Mårtensson, Anders W. “Thulegrävningen 1961.” Archaeologica Lundensia II, Lund 1963.

Borg, Raine. “Lås för bondens bod.” Tabergs Bergslags Local History Society Annual. Taberg 1999.

Brottstycken, Brott och straff i landskapslagarnas Sverige. Museum of National History. Borås 1982.

Dravnieks, Gunnar. “Lås.” Kommunernas Konsultbyrås årsskrift. Stockholm 1964.

Eras V J M. Locks and Keys throughout the Ages. Amsterdam 1957.

Erixon, Sigurd. “Ett ålderdomligt låssmide i Dalarna och dess härkomst.” Folk-liv VI. Stockholm 1942. 1947?

Erixon, Sigurd. “Låset förr och nu. Ur låsets utvecklingshistoria.” Låsbolagets minnesskrift: På järnets fasta grund. Eskilstuna 1946.

Hellberg, Knut. Järnets och smedernas Eskilstuna. Eskilstuna 1938.

Hellner, Bertil. Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst. Stockholm 1948.

Hellner, Brynolf. “Bonden Erik Persson i Folkärna.” Fataburen, the annual of the Nordic Museum and Skansen, 1980.

Holmbäck, Å and Wessén, E. Svenska landskapslagar. Stockholm 1933–1946.

Homman, Olle. “Låssmeder i Lima på 16-1700-talen.” Folk-liv VI. Stockholm 1942.

Höjrup, Ole. “Låse af Trae.” Folkeliv och kulturlevn. Köpenhamn 1960.

Josefson, K. Nycklarna i de gotländska gravarna från folkvandringstid. Thesis in archeology, Lunds Universitet, 1992.

Kampen mot brottet, del I. En kulturhistorisk studie i brott och straff. Editor Leif Beckman. Malmö 1950.

Karlsson, Lennart. Medeltidens ABC. Lås och nycklar. Borås 1985.

Karlsson, Lennart. Medieval Ironwork in Sweden. Vol I, II. Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. Uddevalla 1988.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malmö 1956–78.

Lindberg, F. Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid. Finland 1989.

Låssmidet, Aktiebolaget Möbellås 25 år, 1918-1943. Stockholm 1943.

Neuburger, A. Die Technik des Altertums. Leipzig 1921.

Meindersma, K T. Achter Slot en Grendel, The Hague 1994.

Monk, E. Keys. Their history & collection. UK 1983.

Oldeberg, A. Metallteknik under förhistorisk tid. Del I. Lund 1942. Del II. Lund 1943.

Oldeberg, A. Metallteknik under vikingatid och medeltid. Stockholm 1966.

Parkes, Josiah. Antique Locks. Willenhall, Staffs 1955.

Pankofer, H. Schlüssel und Schloss. Munich 1984.

Polhem, Christopher. Kort Berättelse om De förnämsta Mechaniska INVENTIONER. Stockholm 1729.

Rääf, L F. Svenska skrock och signerier. Introduction, comments and editing by K R V Wikman. Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm

Tillhagen, C-H. Barnet i folktron. Tillblivelse, födelse och fostran. Falköping 1983.

“Locks and Keys. Excavations at Helgö V:1. Workshop. Part II.” Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. Lund 1978.

Schröderstierna, Samuel. Berättelser över de finare järn-, stål- och metallfabrikerna i Sverige åren 1754-1759. Published by Gösta Malmborg with an introduction by Carl Sahlin, Stockholm 1925.

Stenman, Ett namn som tagit skruv. Stockholm 1956.

Swan, Jan-Öjvind. Bevare mig väl. E A Rosengrens AB. Uddevalla 1989.

Vaudour, C. Musée le Secq des Tournelles. Rouen 1981.

Vaudour, C. Clefs et Serrures. Rouen 1980.

Zara, L. Locks and Keys. New York 1969.

Back of a Roman padlock, c. 200 AD.
Back of a Roman padlock, c. 200 AD. Photo by the author.