Literature

Almgren, Bertil. Bronsnycklar och djurornamentik vid övergången från Vendeltid till Vikingatid. Uppsala 1955.

Arbman, Holger. Birka. Die Gräber. Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. Stockholm

Arvidsson, Greta, and Ulfhielm, Anna. Birka II:2, 24, Schlüssel. Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. Uddevalla 1989.

Före Jönköping, Småländska kulturbilder 1983. Uddevalla 1984.

Josefson, K. Nycklarna i de gotländska gravarna från folkvandringstid. Thesis at the Lund University Department of Archaeology and Ancient History, 1992.

“Locks and Keys. Excavations at Helgö V:1.” Workshop. Part II. Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. Lund 1978.

Nerman, Birger. Die Völkerwanderungszeit Gotlands. Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. Stockholm 1935.

Nerman, Birger. Die Vendelzeit Gotlands. Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm. Stockholm 1969.

Ulfhielm, Anna. Vikingatida nycklar från Gotland. Thesis at the Stockholm University Department of Archaeology and Classical Studies, 1986.

Vaudour, C. Musée le Secq des Tournelles. Rouen 1981

Clefs et Serrures. Rouen 1980.

the keys of St. Peter
the keys of St. Peter