Integritetsmeddelande

ASSA ABLOY är måna om att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande beskriver hur ASSA ABLOY behandlar och använder de personuppgifter vi får från dig via denna webbplats samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar ASSA ABLOY?

Hur och varför kommer ASSA ABLOY att använda dina personuppgifter?

Överföring av personuppgifter

Hur länge sparar ASSA ABLOY dina personuppgifter?

Informations- och åtkomsträttigheter

Cookies

Sociala medier

1. Vilka personuppgifter behandlar ASSA ABLOY?

1.1 ASSA ABLOY samlar in och lagrar personuppgifter (till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som du uppger för att få information från oss. Dessa personuppgifter hjälper ASSA ABLOY att behandla din begäran om information.

 

2. Hur och varför kommer ASSA ABLOY att använda dina personuppgifter?

2.1 Förutom ovannämnda användningsområden och syften använder vi dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys av användningen av webbplatsen och (i tillämpliga fall) för att uppfylla dina produktbeställningar och/eller för att kontakta dig i samband med försäljning och som en del av vår kundrelationshantering.

2.2 ASSA ABLOYs insamling av personuppgifter baseras på behovet av att utföra de ovan angivna processerna. I den utsträckning som ASSA ABLOY använder personuppgifterna för att förbättra denna webbplats eller för att analysera statistik är grunden för insamling av data ASSA ABLOYs berättigade intresse att genomföra sådana förbättringar och analyser. Eftersom inga känsliga personuppgifter kommer att behandlas, och eftersom behandlingen är begränsad, har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse att genomföra förbättringar och analyser väger tyngre än din personliga integritet. 

 

3. Överföring av personuppgifter

3.1 Inom ramen för angivna ändamål kommer personuppgifter inte att överföras till länder utanför EU/EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

3.2 De personuppgifter som samlas in och lagras används uteslutande av företag inom ASSA ABLOY-koncernen, med undantag för följande fall där vi kan komma att överlämna uppgifterna till tredje part:

• När det krävs enligt lag;

• Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet, och/eller;

3.3 ASSA ABLOY vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som lämnas ut till tredje part, eller överförs till andra länder, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt i linje med det som anges ovan.

 

4. Hur länge sparar ASSA ABLOY dina personuppgifter?

4.1 ASSA ABLOY sparar personuppgifter så länge syftet med insamlingen av uppgifterna föreligger. Detta innebär att ASSA ABLOY tar bort dina personuppgifter så snart dessa inte längre behövs för att behandla en förfrågan eller en beställning, eller för att hantera ditt konto eller vår kundrelation. Anonymiserad statistik kan komma att sparas längre.

 

5. Informations- och åtkomsträttigheter

5.1 Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Observera dock att detta kan innebära att ASSA ABLOY inte kommer att kunna hantera dina förfrågningar eller beställningar, eller att ditt konto raderas. Du har rätt att begära ett utdrag av dina personuppgifter från våra register. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast används i begränsad omfattning (t.ex. om du anser att uppgifterna är felaktiga) eller att användningen av dina personuppgifter upphör helt (t.ex. användning av uppgifterna för att förbättra ASSA ABLOYs webbplats). Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi använder för att hantera en beställning eller för att administrera ditt konto eller vår kundrelation i ett maskinellt läsbart format, och att överlämna dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

5.2 ASSA ABLOY AB, org. nr 556059-3575, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, och begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska adresseras till ASSA ABLOY AB, att: ASSA ABLOY DPM, Box 703 40, SE-107 23 Stockholm eller gc.privacy@assaabloy.com. 

5.3 Om du har ett klagomål på ASSA ABLOYs behandling av dina personuppgifter kan du rapportera detta till behörig tillsynsmyndighet för ASSA ABLOYs behandling av personuppgifter, Datainspektionen.

 

6. Cookies

6.1 En ”cookie” är en liten textfil med information som lagras på din dator. Cookies används endast av tekniska orsaker och för att underlätta din användning av en webbplats. En typ av cookie sparar en fil permanent på din dator. Den kan sedan användas för att anpassa webbplatsen i enlighet med användarens val och intressen. En annan vanlig typ av cookie är ”sessionscookie”. När du besöker en webbplats skickas sessionscookies mellan din dator och servern för att samla in information. Sessionscookies sparas inte när du stänger webbläsaren. För ytterligare information om hur cookies fungerar, besök www.allaboutcookies.org

6.2 De cookies som ASSA ABLOY använder på denna webbplats är 

Namn Beskrivning Livslängd
__epiXSRF Används för att skydda användaren mot s.k. XSRF-angrepp (Cross-Site Request Forgery).
Session
accept-cookies Används för att identifiera om en användare har godkänt användning av cookies.
2 år
FormCookie Spårar om en användare har besvarat ett specifikt formulär eller ej.
1 år
redirecturl Används för att länka till korrekt URL från startbilden.
1 år
selectedLanguage Används för att spåra användarens val av språk.
1 år
 _ga Används för att särskilja användare.  2 år
 _gat Används för att begränsa antalet anrop.  1 minut
 _gid Används för att särskilja användare.  24 timmar

 

6.3 Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra assaabloy.com. För att göra detta använder vi Google Analytics i syfte att analysera användarnas beteende på en anonym och sammanfattande nivå. 

6.4 Vi tillåter även att vårt webbanalysverktyg, Google Analytics, placerar och hanterar cookies på den här webbplatsen. Följande cookies placeras av Google Analytics för att logga data om besök och besökare på denna webbplats. Statistiken används för att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats: 

Namn Beskrivning Livslängd
_ga Identifiera unika användare genom att tilldela varje användare ett slumpmässigt genererat nummer som identifierare. Numret ingår i varje sidanrop på en webbplats och används för att beräkna besöks-, sessions- och kampanjdata för webbplatsens analysrapporter. 
2 years
_gaexp Fastställer om en användare ingår i ett A/B-experiment via Google Optimize samt avslutningstidpunkten för ett experiment som en användare har inkluderats i. 
90 dagar
_gid Särskilja användare.
24 timmar
_gat Begränsa antalet anrop och insamlad datamängd på högtrafikerade webbplatser.
1 minut


6.5 Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra webbläsarens inställningar så att den automatiskt avvisar lagring av cookies eller informerar dig om när en webbplats vill lagra cookies på din dator. Tidigare lagrade cookies kan också raderas med hjälp av webbläsaren. Mer information finns i din webbläsares hjälpfunktion. Observera att vissa delar av och funktioner på denna webbplats kräver cookies och kanske inte fungerar om cookies raderas eller avvisas.

6.6 För ytterligare information om cookies som används på denna webbplats, kontakta oss på cookies@assaabloy.com

 

7. Sociala medier

På vår webbplats finns det inbäddat innehåll från de sociala medierna YouTube, Facebook, LinkedIn och Twitter. Detta kan medföra att webbplatsen begär att få lagra cookies i din webbläsare som står utanför vår kontroll, s.k. tredjepartscookies.

Inbäddat innehåll från följande tredjepartstjänster kan begära att få lagra cookies i din webbläsare. Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur dessa tjänster använder cookies.

LinkedIn: Integritetspolicy

Facebook: Datapolicy

Twitter: Sekretesspolicy 

YouTube: Googles sekretesspolicy