Lås och magi

Innan det vi kallar lås kom till fanns där magi, vidskeplighet. Värdefull egendom skyddades av beväpnade vakter, eller djur.

Människor har alltid varit vidskepliga och skrock fanns i alla samhällsskikt över hela världen. Föreställningar om övernaturliga fenomen oroade och skrämde människor och man försökte finna sätt att skydda sig mot sina villfarelser.

Innan lås och nycklar ännu var en realitet skyddades människors privatliv och värdefull egendom antingen av beväpnade vakter eller av hungriga djur, hundar, ormar och krokodiler i förrum, i invallade passager eller i vattenfyllda dammar som ”lås”.

Samtidigt utnyttjandes människors vidskeplighet eller religiositet genom skrämsel och hot. Att lås och nycklar med tiden tog över levande vakters roll hindrade inte att man fortsatte att använda sig av apotropeiskt (ontavvisande) hjälp.

LejongapUnder medeltiden försågs många dörrbeslag med små lejonhuvuden, drakhuvuden eller drakfigurer som skydd mot hotade onda makter och små oknytt. Dessa väggfasta djurfigurer sattes att bevaka nyckelhål och andra öppningar i människors bostäder, i kyrkor och förrådsutrymmen. Många drakar vaktar ännu nyckelhålen i de äldsta kyrkorna Skandinavien.

Rationell förklaring eller kunskap till alla mystiska fenomen uppträder först under slutet av 1600-talet och framåt. Då inleddes upplysningstiden, den moderna människans födelse och man började ifrågasätta allt. All tro i strid med religionen ansågs vidskeplig.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.