Välkommen till Historical locks

De här webbsidorna är resultatet av samarbetet mellan Raine Borg, fil doktor i konstvetenskap, etnolog och ingenjör, och låskoncernen ASSA ABLOY. Det är vår gemensamma förhoppning att detta skall bli en mötesplats och kunskapsbank för alla låshistoriskt intresserade.

Alltihop började egentligen när Raine Borg besökte centrala Prag våren 1962. I en liten privatägd kuriosabutik köpte han sin första smidda dörrnyckel:

Nyckeln har han kvar, den är vacker och har ett komplicerat ax. Nyfiken över hur nyckelns lås kunde se ut började han att lära sig mer och mer om lås och nycklars historia och fascinerades av deras tekniska funktion.

Raine BorgNyfikenheten ledde så småningom till en omfattande egen samling av lås och nycklar. Denna samling tillsammans med museibesök över Europa, Asien och USA, samt studier av tillgänglig litteratur från olika håll i världen ligger till grund för hans omfattande kunskaper i ämnet.

Han bestämde sig för att skriva och berätta om dessa märkliga ting. Möjligheten att få sina manus och bilder publicerade uppstod vid en kontakt med ASSA ABLOY i slutet av 2003, då idén väcktes att skapa en dynamisk, webbaserad plattform för lås och nycklar baserad på Raines samling och texter.

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY finns representerat i alla stora regioner, på både mogna och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passagekontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.