Övriga lås

Lås av trä har haft en stor betydelse, Från början var alla lås helt eller delvis tillverkade av hårda trämaterial och de var länge i bruk över stora delar av världen.

De egyptiska trälåsen hade fallstiftreglar. Parallellt fanns även andra lås med fallstiftsreglar, nycklarna, formade som ankare stacks in genom ett hål i dörrarna, lyfte fallstiften och träreglarna drogs åt sidan till öppet läge med hjälp av dragremmar.

Redan under vikingatid började man på många håll i Nordeuropa använda en enkel variant av dörrlås av trä. Förebilder var romarnas och kelternas lås. Stiften eller tapparna på låsen föll ned av egen tyngd och låste regeln. Med nyckeln (också av trä) lyftes tapparna ur urtagen i regeln och kunde flyttas i sidled. Lås av trä användes i stora delar av Europa ända in på 1900-talet.

En ålderdomlig typ av draglås av stål framställdes av en lång rad olika smeder i Lima socken i västra Dalarna under 1600-1700-talen. När jag för första gången träffade på ett sådant här lås fick jag uppfattningen att det var ett mycket gammalt lås, 1500-tal, kanske? Men det visade sig vara nästan 200 år yngre.

Den svenska allmogens möbellås var mycket diskreta, de fick inte samma framträdande roller som dörrlås, kistlås och hänglås m fl. De var oftast dolda på insidan av en låda eller en skåpsdörr.

Tamburlås började tillverkas i USA och efterhand även i Europa i olika versioner. Med denna nya kombinerade låsidé, en separat låda för regeln förbunden med en separat låscylinder från Yale & Towne i USA, fick man mer hanterliga lås. De enkla nycklarna var bekvämt små och tunna.

Redan i början av förra seklet fanns ett överraskande stort antal cykellås med en bred variation, de flesta tillverkade i Tyskland och USA. Några av dessa låstyper används ännu idag 2011. 

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.