Kassaskåp

Kassaskåpen löste ett akut behov av säker pengaförvaring i en blomstrande ekonomi runt om i världen.

Det var en mängd förhållanden som bidrog till Englands ekonomiska utveckling från 1600-talet och framåt. Jordbruket effektiviserades, den industrin utvecklades snabbt liksom stålproduktionen. Därtill komutbyggnaden av kommunikationerna med järnvägar och ångfartyg, som i sin tur påverkade handelsexpansion i utrikeshandeln och det engelska ostasiatiska kompaniet.

Även kolonierna i Indien, Afrika och Nordamerika bidrog med kapital till institutioner och privatpersoner.

Totalt innebar det ackumulerade ekonomiska resultatet alla dessa faktorer ett akut behov av säkra kassaskåp och kassavalv.

Det var USA och England som var de ledande nationerna inom kassaskåpstillverkningen under 1800-talet.

Vid parisutställningen 1867 ägde en ganska intressant tävling rum mellan engelsmannen Chatwood och amerikanen Herring. De båda berömda kassaskåpsfabrikanterna hade för att bevisa fullkomligheten hos sina egna fabrikat och speciellt deras förmåga att motstå inbrottsförsök, slagit vad om en summa av 15 000 franc.

Vinnare skulle den bli som först kunde öppna motståndarens skåp och ta ut ett inlåst segertecken. De var förpliktigade att använda samma slags verktyg och samma antal medhjälpare. För övrigt hade de full frihet att misshandla kassaskåpen. Efter ungefär fyra timmar hade amerikanerna öppnat det engelska skåpet och tagit ut segertecknet, medan det amerikanska ännu var oöppnat. Det segrande herringska skåpet ställdes därefter ut i sitt illa tilltygade skick i maskingalleriet.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.