Lås och nycklar i folktron

Vidskepelse

Från forntid in i vår egen tid har vidskepelse eller skrock funnits i alla samhällsskikt över hela Europa. Oroliga och skrämda människor uppfann många sätt att skydda sig mot sina villfarelser.

Försök till rationell förklaring eller kunskap till alla mystiska fenomen uppträder först under slutet av 1600-talet och framåt. Då inleddes upplysningstiden, den moderna människans födelse, man började ifrågasätta allt.