Joconde Aux Cles

Cubisten Fernand Leger (1881-1955) influerades av industrialismen. I målningen Joconde Aux Cles från 1930 (58 x 76 cm) uppträder Mona Lisa, ”La Gioconda”, hustrun till Francesco del Giocondo målad 1503-06 av Leonardo da Vinci, tillsammans med ett knippe moderna nycklar.

Leger deltog som soldat i första världskriget. Han höll sig hemma i USA under det andra och återvände till Frankrike 1945.

Mjuk popkonstnyckel

Pop-Artkonstnären Claes Thure Oldenburgs mjuka nyckel av vinyl, Soft Key skapades 1965. Nyckeln, som är av vanlig cylinderlåstyp, har en beigebrun nyans och formatet 92,5 x 44,4 x 2,5 cm. Oldenburg är född 1929 i Stockholm och åren mellan 1946 och 1950 studerade han engelsk litteratur och konst vid Yale Universitet i New Haven. 1956 bosatte han sig i New York.

Författarens nycklar

Den tyske författaren Günther Grass har liksom Leger inspirerats av en nyckelknippa. Bilden innefattar tre nycklar, en glaspokal, ett par svampar och en fisk.

Nycklar i omlopp

Avbildningar av nycklar kan även uppträda på mynt, frimärken och på tändsticksetiketter.

Svenska och tjeckoslovakiska tändsticksetiketter från början av 1900-talet
Svenska och tjeckoslovakiska tändsticksetiketter från början av 1900-talet. Foto förf.