Källor och litteratur

För den som är intresserad av att lära mer om lås och nycklar finns det speciallitteratur som omfattar vissa delar om lås och nycklars historia. De flesta av nedan uppräknade böcker finns för lån eller kan sökas som fjärrlån på våra bibliotek.

Litteratur

Almgren, Bertil, Bronsnycklar och djurornamentik vid övergången från Vendeltid till Vikingatid. Uppsala 1955.

Althin, T, Stjernsunds manufakturverk År 1729. Daedalus. Stockholm 1940.

Andrén, Anders och Nilsson, Thorvald, Lås och nycklar. Uppgrävt förflutet för PK-banken i Lund. Redaktör Anders W Mårtensson. Kulturhistoriska museet i Lund. Malmö 1976.

Blomqvist, Ragnar, Medeltida bultlås och bultlåsnycklar i Lund. Kulturen (årsbok). Lund 1940.

Blomqvist, Ragnar och Mårtensson, Anders W, Thulegrävningen 1961, Archaeologica Lundensia II, Lund 1963.

Borg, Raine, Lås för bondens bod. Tabergs Bergslags hembygdsförenings årsbok. Taberg 1999.

Brottstycken, Brott och straff i landskapslagarnas Sverige, Statens historiska museum, Borås 1982.

Dravnieks, Gunnar, Lås. Kommunernas Konsultbyrås årsskrift. Stockholm 1964.

Eras V J M, Locks and Keys throughout the Ages, Amsterdam 1957.

Erixon, Sigurd, Ett ålderdomligt låssmide i Dalarna och dess härkomst. Folk-liv VI. Stockholm 1942. 1947?

- Låset förr och nu. Ur låsets utvecklingshistoria. Låsbolagets minnesskrift: På järnets fasta grund. Eskilstuna 1946.

Hellberg, Knut, Järnets och smedernas Eskilstuna. Eskilstuna 1938.

Hellner, Bertil, Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst. Stockholm 1948.

Hellner, Brynolf, Bonden Erik Persson i Folkärna. Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok 1980.

Holmbäck, Å och Wessén, E, Svenska landskapslagar. Stockholm 1933-1946.

Homman, Olle, Låssmeder i Lima på I6-1700-talen. Folk-liv VI. Stockholm 1942.

Höjrup, Ole, Låse af Trae, Folkeliv och kulturlevn, Köpenhamn 1960.

Josefson, K, Nycklarna i de gotländska gravarna från folkvandringstid. C-uppsats i arkeologi, Lunds Universitet, 1992.

Kampen mot brottet, del I. En kulturhistorisk studie i brott och straff. Redaktör Leif Beckman. Malmö 1950.

Karlsson, Lennart, Medeltidens ABC. Lås och nycklar. Borås 1985.

- Medieval Ironwork in Sweden. Vol I, II. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Uddevalla 1988.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malmö 1956-78.

Lindberg, F, Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid. Finland 1989.

Låssmidet, Aktiebolaget Möbellås 25 år, 1918-1943. Stockholm 1943.

Neuburger, A, Die Technik des Altertums. Leipzig 1921.

Meindersma, K T, Achter Slot en Grendel, ´s-Gravenhage 1994.

Monk, E, Keys. Their history & collection. UK 1983.

Oldeberg, A, Metallteknik under förhistorisk tid. Del I. Lund 1942. Del II. Lund 1943.

- Metallteknik under vikingatid och medeltid. Stockholm 1966.

Parkes, Josiah, Antique Locks, Willenhall, Staffs 1955.

Pankofer, H, Schlüssel und Schloss. München 1984.

Polhem, Christopher, Kort Berättelse om De förnämsta Mechaniska INVENTIONER. Stockholm 1729.

Rääf, L F, Svenska skrock och signerier. Inledning, anmärkningar och utgivning K R V Wikman. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets

Tillhagen, C-H, Barnet i folktron. Tillblivelse, födelse och fostran. Falköping 1983.

Locks and Keys. Excavations at Helgö V:1. Workshop. Part II. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Stockholm. Lund 1978.

Schröderstierna, Samuel, Berättelser över de finare järn-, stål- och metallfabrikerna i Sverige åren 1754-1759. Utgivna av Gösta Malmborg med inledning av Carl Sahlin, Stockholm 1925).

Stenman, Ett namn som tagit skruv, Stockholm 1956.

Swan, Jan-Öjvind, Bevare mig väl. E A Rosengrens AB. Uddevalla 1989.

Vaudour, C, Musée le Secq des Tournelles. Rouen 1981.

- Clefs et Serrures. Rouen 1980.

Zara, L, Locks and Keys, New York 1969.