Epilog

I samband med att borgen höll på bli belägrad av de båda döende hertigarnas anhängare kontrollerade Birger fångarna en sista gång. Därefter låste han öppningen till deras eländiga rum, kastade nyckeln i ån och flydde sedan sjövägen till Stegeborg.

Sedan blev Nyköping belägrat
det gjorde kungen orolig.
Under tiden då kungen såg detta
gick han upp i tornet
och tänkte på sina brott
som han tänkt ut
med ovisa mäns råd;

Även om man bara lite bad honom
behövde man inte länge locka honom därtill
den är lätt att råda som ont vill.

Då låste han tornet ordentligt
och ådrog sig stor skam
och kastade ut nyckeln i ån
så den blev omöjlig att återfinna.
Till Stegeborg åkte han.
 

Bilder

Samtliga bilder är ritade av författaren

Litteratur

Carl Ivar Ståhle och E N Tigerstedt, Sveriges litteratur del I. Medeltidens och reformationstidens litteratur. Utgiven av Carl Ivar Ståhle. Stockholm 1968.

Södermanlands museum, Jordfynd från Nyköping. Katrineholm 1986.

Mats Bergman, Nyköpingshus. Göteborg 1992.