Nycklar för kistor och skrin

Nyckarna till skjutlås har som uppgift att lyfta och flytta en låsregel av trä åt sidan, åt ena eller andra hållet, till öppet eller stängt läge. De förekommer bara i två storlekar, en större för kistor och dörrar (ca 18 cm lång) och en mindre för skrin (ca 11 cm). Skaften är smala med en liten ögla upptill för kedja eller band och har nedtill det karaktäristiska S-axet.

Vikingatida nycklar till skjutlås
Vikingatida nycklar till skjutlås. Teckningar förf.

 

En nyckel kommer från Nennesmo, Gislaveds kommun. Den grävdes fram vid en arkeologisk undersökning av ett överplöjt vikingatida gravfält som genomfördes 1976-1979.

Tre nycklar har hittats av arkeologer i en gravhög på ett gravfält i Drömminge, Voxtorps socken 1942.
I Lanna, Kulltorps socken hittades 1908 en nyckel tillsammans med andra föremål i samband med djupplöjning av en åker.

Fem nycklar grävdes fram under 1908 på Enehagens gravfält strax norr om kyrkan i Värnamo, Värnamo kommun på. Området, som låg centralt i samhället, skulle bebyggas.

I Villstad, Gislaveds kommun fann man två identiska nycklar vid en arkeologisk grävning som genomfördes i början av 1930-talet.

Under en arkeologisk grävning av en gravhög som genomfördes redan 1878 i Tiraholm, Södra Unnaryds socken, Hallands län hittades en ”nyckel av järn med ring i samma metall”.

En nyckel hittades i Västra Sandby socken, Öland, Kalmar län vid en arkeologisk grävning (utförd inför grustäkt) i av ett förstört gravfält söder om Södra Sandby 1959.

På en annan plats i östra Småland, i Ålem, Mönsterås kommun, Kalmar län, fann man nära kyrkan en nyckel som kom att ingå i provinsialläkaren Otto Christian Ekmans samling, som omfattar föremål från stenålder till yngre järnålder, huvudsakligen från Kalmar län.

I Vä, i Kristianstads kommun i Skåne fann man 1945-46 en nyckel vid en arkeologisk grävning av en överplöjd järnåldersboplats.

På Bornholm söder om Skåne i Gudhjem, Lillevang, finns tre identiska järnnycklar med vågformiga ax som kom i dagern vid en arkeologisk undersökning som genomfördes 1877.

Karta med fem av fyndplatserna inritade
Karta med fem av fyndplatserna inritade. Teckning förf.

 

Nycklarnas lås hade till uppgift att låsa locken till dörrar, kistor och skrin. Deras tekniska utformning var enkel och byggde på tidigare låsprinciper, utvecklade av romare och kelter.

Skjutlås i ett vikingatida skrin (med nyckel)
Skjutlås i ett vikingatida skrin (med nyckel). Rekonstruktion och foto förf.

 

En låsregel av trä löper horisontellt i dubbla byglar av trä eller metall på skrinets insida. En motsvarande bygel finns fastsatt i framkanten av skrinets lock. Med nyckeln når man låsregeln genom en slits i skrinets framsida och sedan axet passats in i ett urtag på regeln kan man lätt flytta denna i sidled för att låsa fast lockets bygel.

Skjutlås i ett vikingatida skrin (med nyckelhål)
Skjutlås i ett vikingatida skrin (med nyckelhål). Rekonstruktion och foto förf.