Vikingatida nyckelsmide i Småland

Fynden av S-axnycklar är koncentrerade till gravfält inne i Värnamo och i dess omgivningar. Samtliga skjutnycklar med S-ax är tillverkade av järn. De vikingatida smederna hade en lång tradition att luta sig mot. Smidbart järn har framställts i små blästerugnar i vårt land redan före Kristi födelse.

Vad beror det på att så många nycklar av denna enstaka typ hittats på ett litet område i Småland? Mycket tyder på att nycklarna har tillverkats i en smedja på den vikingatida handelsplats som sedan blev Värnamo. Nycklarna smiddes sannolikt vid olika tillfällen av olika smeder, vilket förklarar olikheterna i smidet. De har alla olika längd, en av nycklarna har vridet skaft, en har en liten kula på skaftet och det finns skillnader i axens S-form.

De kan ha spridits till fyndplatserna som handelsvaror eller tillsammans med utflyttade kvinnor vid giftermål eller som gåvor.

Skjutlåsnyckel från Gudhjem, Lillvang, Bornholm
Skjutlåsnyckel från Gudhjem, Lillevang, Bornholm. Teckning förf.

 

Andra typer av skjutlåsnycklar

De vanligaste skjutregellåsen kan man ännu finna på gamla uthusdörrar i landet. De är placerade på dörrens eller väggens insida och har en enkel träregel som kan skjutas åt ena eller andra sidan av en vinkelböjd järn- eller tränyckel. Det låset fick sin nuvarande form redan under vikingatid och har många lokala varianter.

Nycklar till skjutlås
Nycklar till skjutlås. Teckning förf.

 

Lås med skjutregel och nyckel. Teckning förf.
Lås med skjutregel och nyckel. Teckning förf.

 

Det finns ytterligare skjutlås av trä som i princip fungerar på samma vis, de kallas ibland keltiska lås. Nycklarna är utformade med ett ax liknande ett ankare.

Skjutregellås av keltisk typ. Teckning förf.
Skjutregellås av keltisk typ. Teckning förf.