Tamburlås


Sedan senmedeltid har utanpåliggande lådlås, fyrkantlås, använts som dörrlås. Framför allt under renässans och barock fick låsen, insatta i högre ståndsbyggnaders inredning, en mer framträdande roll och var då påfallande praktfullt dekorerade. Tekniskt sett var de smälle- eller fällbomslås.

Men den här sektionen kommer i huvudsak att handla om de utanpåliggande dörrlås, tamburlås, med låscylinder som introducerades och producerades under 1850 - 1950. Namnet tamburlås kommer av att låsen från början var avsedda för det snabbt växande bostadsbyggandet i de större städerna från 1880-talet. Låsen skruvades fast på insidan av lägenheternas tamburdörrar mot trapphusen. Tamburlås började tillverkas i USA och efterhand även i Europa i olika versioner. 

Cylinderlåset

Efter de engelska framgångarna med Barron-, Bramah- och Chubblåsen togs med cylinderlåset i USA ytterligare ett viktigt steg framåt.

Cylinderlåset, tidigare benämnt ”patentlås”, är Linus Yale Sr (1797-1857) uppfinning, men förbättrades av sonen Linus Yale Jr och hans patent nr 48 475 från 27 juni 1865 påverkade hela marknaden för dörrlås. Cylinderlås är fortfarande med åtskilliga modifikationer en av våra vanligaste låstyper för bl a dörrar, portar och hänglås. Cylinderlås användes i vårt land från början av 1880-talet.

För tillverkningen grundade Linus Yale, 1868, tillsammans med Henry Robinson Towne (1844-1924) Yale Lock Manufacturing Company i Stamford, Connecticut, USA. Senare ändrades namnet till The Yale and Towne Manufacturing Company och blev till slut en del av NACCO Industries Inc (från 1913 The Cleveland & Western Coal Company). I augusti 2000 blev Yale-delen uppköpt av ASSA ABLOY Group och med det blivit en betydande del av denna världsomspännande organisation.

Tamburlåset med cylinderlås kom att bli det moderna utanpåliggande dörrlåset för bl a lägenhetsdörrar i flerbostadsfastigheter. I England ”a traditional frontdoor lock”.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.