Lås av järn och trä


Det var under 200-talet e Kr som de uppfinningsrika romarna började framställa dörrlås helt av metall. Innan dess var alla lås helt eller delvis tillverkade av hårda trämaterial. Nycklarna däremot kunde vara utförda av brons eller järn. Lås av trä användes i stora delar av Europa ända in på 1900-talet.

Trälåsen kan delas in i tre huvudtyper:

  1. Fallstiftlås som innefattar stötlås, pinnlås, ”egyptiska”, lås av lakonisk typ och keltiska lås
  2. Skjutregellås
  3. Stocklås (med vridnyckelfunktion)

 

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.