Kassaskåp och kassavalv

Inledning

Denna artikel anknyter till en tidigare artikel i denna webbok, Lås för kistor och skrin. Jag berättar där bland annat om de äldsta kassakistorna i vårt land. De användes i kyrkornas låsta sakristior som man kan anse vara kyrkornas kassavalv. Här samlades kyrkans och socknens eventuella ekonomiska överskott inlåst i en träkista eller skåp.

Under 1500 och 1600-talen tillverkades kassakistor i Tyskland, England och Frankrike helt eller delvis av järnplåt. De försågs med ornament, ciseleringar, etsningar, förgyllningar och ibland mässingsdetaljer. Låsanordningarna varierade, det kunde vara ett eller flera hänglås och eller komplicerade fasta lås med många reglar inbyggda och gömda i lockets undersida. Nyckelhålen var placerade på lockets ovansida väl gömda genom något listigt uttänkt kamouflage.

Den stora efterfrågan på kassaskåp i övergången till 1800-talet berodde på minst tre faktorer. Den första att England från början av 1800-talet blev ett industriellt centrum i Europa. Den andra var Englands utveckling till ett imperium med medföljande statliga och privata administrationer. Även utbyggnaderna av kommunikationerna påverkade handeln till alla landets delar och kolonier. Alla dessa förhållanden tillsammans med handeln med övriga världen skapade ett stort överskott och inflöde av kapital till institutioner och privatpersoner. Den tredje faktorn var några viktiga uppfinningar av dyrkfria lås i slutet av 1700-talet.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.