Mästermyr och Oseberg

Det är låsen till två förvaringskistor av trä från vikingatid som avhandlas i denna sektion. Den första påträffades på Mästermyr på Gotland, den andra återfanns i ett vikingaskepp i Oseberg, Norge.

Förvaringskistan från Mästermyr

1936 påträffades en uppsättning vikingatida verktyg under plöjning på Gotland, de flesta samlade i en förvaringskista av ek. Det visade sig vara det största fyndet av sitt slag i Europa. Tillsammans med verktyg fanns även ett antal lås och nycklar.
 
Fyndplatsen Mästermyr, belägen knappt 5 mil söder om Visby, var en gång sjöbotten i en av Gotlands största myrsjöar, i dag åkermark. För tusen år sedan gick här en segelled tvärs över sjön.

I början av 1800-talet inkallade staten en engelsman, Georg Steffens, för att utreda de gotländska myrarnas odlingsvärde. I sin rapport vitsordade han odling, vilket blev vägledande för de bönder, som ägde myrmark och som med statliga subventioner genomförde utdikningen i början av 1900-talet.

Vem eller vilka som ägde den återfunna verktygskistan lär vi aldrig få reda på, men helt säkert var han eller de, hantverkare med många färdigheter. Kistan, som var låst med en omvirad järnkätting, innehöll nämligen verktyg som omfattade flera yrken, smed, kopparslagare, tunnbindare, låssmed, snickare och timmerman.

Vi vet inte hur verktygskistan hamnade i myren, kanske från en kapsejsad båt eller släde? Kanske genom ett offer?

Utan att närmare gå in på fyndomständigheterna så kommer det här kapitlet att handla om de lås och nycklar som fanns i verktygskistan, om deras ålder och relation till andra lås och nycklar.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.