Bondens hänglås

Bonden Erich Pehrssons listiga hänglås


På många platser i landet utvecklades från 1600-talet och framåt olika hantverksnäringar hos bönderna. Det var framför allt smide och arbeten med textil och trä som framställdes av medlemmarna av familjen på gården. Ett exempel på sådan verksamhet var bonden Erik (Erich) Persson (1707-1794) bosatt i Bollsjö by i Folkerna socken i Dalarna. I Nordiska museets samlingar finns några av hans egenhändigt konstruerade och tillverkade hänglås. Även hans båda söner Anders och Jakob lärde och praktiserade faderns hantverk.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.