Persiska hänglås

Den här sektionen utgör en fortsättning på artiklar om antika asiatiska hänglås som inleddes med ”Hänglås i Kina” och ”Hänglås i Indien”.


Persien - Iran, en kort historisk bakgrund

Jomhoori-e-Islami-e-Iran är en republik med en mycket lång och komplicerad kulturhistoria. Till ytan motsvarar landet knappt en tredjedel av Europas storlek. Iran betyder Ariernas land och namnet Persien kommer från Persis, grekernas namn för det område där indo-iranierna slog sig ned.  Landet gränsar i väster till Irak och Turkiet, i norr Azerbajdzjan, Kaspiska havet och Turkmenistan, i öster till Afghanistan och Pakistan, i söder till Persiska viken och Omanviken –Arabiska havet.

Invandringen av Arier, ett indoeuropéiskt nomadfolk från Centralasien, tog sin början ca 2000 år före vår tidräkning. Många kungahus och dynastier avlöste varandra genom historien. På 500-talet f Kr samlade Kyros perserna till ett gemensamt rike. Hans son och sonson försökte kuva grekerna vid inledningen av 400-talet f Kr och Dareios den stores rike krossades av Alexander den store 330 f Kr. Efter korta mellanspel av Makedonier, Hellenister och till slut med mötet av romarna i början av 100 f Kr gick makten över till Sassaniderna på 200-talet.

Drygt 400 hundra år senare islamiserades landet av det muslimska kalifatet. På 900-talet var det dags för nytt maktskifte och buiderna blev de nya härskarna. 1253 var det mongolernas tur, deras rike varade till 1300-talet då turkarna tog över makten. Från början av 1500-talet leddes Persien av Safaviderna in på 1700-talet.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.