Kombinationslås i hänglås

Det bekvämt nyckellösa kombinationslåset har i vår tid fått många olika användningsområden, framför allt till cyklar, mopeder, motorcyklar, väskor, datorer, dörrar, grindar m fl.


Från mitten på 1500-talet till slutet av 1800-talet fanns endast några olika typer av enkla kombinationslås men mellan 1900 och 1970 tillkom ca 100 olika varianter, de flesta i USA. Därefter har marknaden överösts med nya former.

Nyckellösa kombinationslås mellan 1500- 1800-talet

Kombinationslås är en nästan tusen år gammal arabisk uppfinning. Men det dröjde flera hundra år innan idén nådde Centraleuropa. Det tidigaste kända namnet är Vexierlås eller vexierhänglås, senare användes benämningen kombinationslås med bokstavs- eller sifferkoder, kodlås. I England talar man om Combination-, Puzzle-, Letter-, and Number lock. Även Ring-, Roller- Wheel- and Wordlock.

Det var italienaren Giovanni da Fontana som 1420 först gjorde en teckning av den arabiska låsidén.

Enligt Jon Millington var det den låssmedsmästaren Hans Bullmann (död 1535) som uppfann bokstavslåset, låssmedmästaren Hans Ehemann (död 1551) i uppfann senare en egen variant. Båda verkade i Nürnberg, Tyskland.

Under de nästa 300 åren hände inte mycket med den ursprungliga konstruktionen. 1500- och 1600-talets lås använde samma typ av bygel med svängled.

kombinationslås 1700-talDet var genom en fransk mekaniker, Edme Regnier (död 1825), som låset började bli intressant. Han fördubblade antalet ringar och gjorde det därmed möjligt att byta ut lösenordet.

Låset har vanligen 2-5 fritt inställbara ringar eller andra element, som endast vid en bestämd samtidig inställning frigör låsbygeln.

 

 

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.