Psykotekniska lås (praktiskt tillämpad psykologi)

Skrämd av en magisk text eller en bild av ett vilddjur

En metod var att frambesvärja gudomar, gudars närvaro fanns i alla sammanhang och människor upplevde osäkerhet genom medvetandet om gudars olika förvandlingsformer. De sökte gudomligt beskydd hos någon som kunde straffa. Men de som själva med list försökte lura gudarna blev straffade.
Man använde sig av mysterier, hemliga riter och trolldom. Mystiska figurer ristade på väggar eller på ett stycke trä kan ha varit ”nycklar” eller utgöra tabu till vissa rum. En kort magisk skriven formel eller text, ”koder”, kan ha varit tillräcklig för att hindra oönskade besökare. Även genom skrivtecken på ytterporten, ”Här bor den starke Herakles här får inget ont komma in”. Andra sätt att förvilla var att använda sig av hemliga dörrar, att utnyttja irrgångar och passager med labyrinter.

Även ”skrämsellås” användes för att skrämma tjuvar. Det kunde vara avskräckande bilder eller uppstoppade vilda djur, som till exempel lejon eller tiger.

Invändiga dörrar till speciella rum och utrymmen kunde skyddas genom att använda avtryck av sigillrullar, samt ler- och vaxsigill och blyplomber. Även konstknutar, magiska knutar kunde inverka avvisande tillsammans med bommar av trä.
Möjligen ansåg man att gudar visade sin närvaro genom att använda symboler, som fåglar, fjärilar, kokonger eller gudasymboler som dubbelyxa och heliga knutar.