Historia om nycklar

Redan i det forna Främre Orienten

I det gammalbabylonska riket, för knappt 4000 år sedan berättas det i lertavlor om nycklar.

Grekisk kvinna med bronsnyckeln på axeln. Teckning förf.
 

Nycklar i det klassiska Grekland

Grekiskans kleis för nyckel ligger tillgrund för franskans clef. I det klassiska Grekland förekom nycklar till tempellås och lakoniska lås. De stora vinkelböjda bronsnycklarna bar kvinnorna på axeln. En litterär källa, Homeros, berättar om nyckeln till Odyssevs förrådskammare. Grekerna lär ha uppfunnit nyckelhålet och romarna förfinade det.

Vinkelböjd bronsnyckel från Artamis Hemeratempleti Lusoi i Arkadien. Inskriften bekräftar att det är en tempelnyckel. Längd 40,5 cm. 400-talet f Kr. Originalet finns i Museum of Fine Arts i Boston, USA. Teckning förf.

 

Romartidens nycklar

De tidiga romerska nycklarna besatt en viss teknisk finess och elegans. De var i första hand statussymboler i händerna på de i samhället som hade egendom att skydda. I en del nycklar återspeglas även något av deras arkitektur, då vissa nycklar inte bara passar i massiva lås utan ofta även efterliknar den dörr låset sitter i.

Romersk nyckel av brons, ca 200 e Kr. Foto förf.

 

Ett stort antal nycklar av brons och järn har arkeologerna funnit i Saalburg, det romerska kastellet vid limes (gränsen) till Germanerna. Saalburg är i dag museum och ligger ca 30 km norr om Frankfurt am Main i Tyskland.

Romersk fingerringnyckel av brons. Foto förf.

 

En annan romersk innovation är den mycket lilla nyckel som utgjorde en del av en ring avsedd att bäras på fingret. Liknande fingerringnycklar använde kvinnorna till sina smyckeskrin.

Bronsnycklar från europeisk folkvandringstid…

Europeiska nycklar under 500 - 800-talen visar vanligtvis periodens förhärskande stilar, vilket gör att de någorlunda rätt kan åldersbestämma dem även om de inte åtföljs av låsen. Morovingiska nycklar (ca 500-750) är grövre formade än de som föregick dem, vilket avslöjar en sänkning av hantverksskickligheten. Karolingiska nycklar (ca 750-960) har vanligen greppet format till ett kors, en ”biskopsmitra” eller andra kyrkliga förebilder.

Bronsnycklar från 600-talet. Teckning förf.