Litteratur

Almgren, Bertil, Bronsnycklar och djurornamentik vid övergången från Vendeltid till Vikingatid. Uppsala 1955.

Arbman, Holger, Birka. Die Gräber. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Stockholm. Stockholm

Arvidsson, Greta, och Ulfhielm, Anna, Birka II:2, 24, Schlüssel. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Stockholm. Uddevalla 1989.

Före Jönköping, Småländska kulturbilder 1983. Uddevalla 1984.

Josefson, K, Nycklarna i de gotländska gravarna från folkvandringstid. C-uppsats framlagd vid Arkeologiska institutionen vid Lunds Universitet, 1992.

Locks and Keys. Excavations at Helgö V:1. Workshop. Part II. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Stockholm. Lund 1978.

Nerman, Birger, Die Völkerwanderungszeit Gotlands, Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Stockholm. Stockholm 1935.

Nerman, Birger, Die Vendelzeit Gotlands, Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Stockholm. Stockholm 1969.

Ulfhielm, Anna, Vikingatida nycklar från Gotland. C-uppsats framlagd vid Arkeologiska institutionen vid Stockholms Universitet 1986.

Vaudour, C, Musée le Secq des Tournelles. Rouen 1981

Clefs et Serrures. Rouen 1980.

Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar