Carl Fritjof Lund (1851-1921)

Det blev Carl Fritjof Lund, en svåger till Anders Johan, som tog över Aledals Nyckelfabrik efter dennes död 1892. Han föddes 1851 i Eskilstuna och gick som tjugofemåring till sjöss som maskinist. Han gifte sig 1879 med Katarina Susanna (Sanna) Gustavsson och gick iland några år senare. De fick två barn Karin och John.

Produktionen under Carl Fritjofs ledning

Carl Fritjof inledde sin verksamhet på Aledal med att åter utvidga dammen samt skapa fler arbetsplatser. Han inriktade tillverkningen på hejarsmide av framför allt nyckelämnen men även färdiga nycklar. Han fortsatte också med att tillverka cykeldelar och stålkammar. Dessutom var det ännu en lönande affär att tillverka och leverera knivar till köttkvarnar för Husqvarna och Bolinders i Eskilstuna. Tillverkningen fortsatte ända till 1918.

Carl Fritjof Lund (hitom skottkärran) leder arbetet med dammbyggnaden i början av 1909. Sonen John med slips och knäbyxor ägnar sig åt fiske.
Carl Fritjof Lund (hitom skottkärran) leder arbetet med dammbyggnaden i början av 1909. Sonen John med slips och knäbyxor ägnar sig åt fiske.

 

Av produktkatalogerna framgår att det i huvudsak var hejade nycklar som hade framtiden för sig. Företaget framställde ett par hundra nyckelmodeller och de blev efterhand mer och mer efterfrågade och lönsamma. De tillverkades i första hand för olika låsbolag i Eskilstuna men även för export till våra grannländer. De såldes per gross och sortimentet omfattade nyckelämnen för hänglås, förråds- och redskapsbodarnas skåp- och lådlås samt till kammarlås, Deuxbattant- och portlås, kassaskåp och patentlås. Även färdiggjorda nycklar för låssystem med huvudnycklar.

Järnet till nycklarna köptes hos Abrahamssons Järnaffär i Jönköping, det levererades i stänger och hämtades från Boxholm med järnväg till en plats alldeles nära Aledal.

Vid tillverkningen klipptes stängerna i excenterpressarna till hanterbara längder. Stångens ena ytterdel värmdes gulvit i ässjan och sträcktes, dvs. plattades till i en excenterpress. Därefter hejades nyckeln i två slag. Slagen styrdes med ett lätt tryck med foten på en trampa. Skägget, det överflödiga materialet som var ca 1 mm tjockt, togs bort i en skäggstans tillsammans med en skäggdyna formad efter nyckeln. Därefter polerades nycklarna (under nätterna) i en trumlare med sågspån i första omgången, med olja andra gången och med läder den sista omgången. Därefter packades de i ringar om hundra stycken. I de nycklar, som såldes färdiga, frästes urtag för låsens villor (spärrar) i axen. För vissa nyckeltyper borrades piporna. Dess nycklar packades i kartonger med hundra i varje.

Företagets första produktkatalog 1896 Företagets produktkatalog 1919 med logotyp.
Företagets första produktkatalog 1896 Företagets produktkatalog 1919 med logotyp.