John Lund (1895-1975)

Produktionen under John Lunds ledning

När Carl Fritjof Lund gick bort 1921 blev det sonen John Lund som förde företaget vidare och Aledal var då den enda specialfabriken för nycklar i landet. Vid en jämförelse av nycklarna i Carl Fritjofs häftade produktkatalog från 1896 med Johns motsvarande för 1933, finner man att bara små förändringar gjordes. Det gäller även katalogens framsida där i stort sett bara namnbyte skett. 1933 år katalog däremot fick en ny layout med bilderna av nycklarna (som är i naturlig storlek) i offsettryck på lösblad av blankt papper. De flesta nycklar är dock kvar i sortimentet med små förändringar i utförandet. Detsamma gäller för katalogerna för 1944 och 1961. John Lund håller i stort sett fast vid samma produkter.

John såg också till att försäkra sig om säker leverans av elkraft genom att bygga kraftstationen 1934 för att ersätta en turbin som drev en liten JMW-generator (JMW - Jönköpings Mekaniska Werkstad) som under tio år varit placerad i gamla fabriksbyggnaden. I detta sammanhang revs vattenhjulet som via kugghjul, transmissioner upphängda i byggnadernas tak och remdrift drivit en del av maskinerna under 60 år. I den nya kraftstationen installerades två turbiner som drev varsin generator på 25 kW respektive 40 kW.

Produktkatalogen 1926 med Johns initialer. Inledningen till katalogen.

Produktkatalogen 1926 med Johns initialer.

Inledningen till katalogen.

 

Nyckelämnen för bl a kammarlås, låd- och skåpslås, förråds- och redskapsbodar. Produktkatalogen 1926.
Nyckelämnen för bl a kammarlås, låd- och skåpslås, förråds- och redskapsbodar. Produktkatalogen 1926.

 

Nyckelämnen för bl a Deuxbattant-, port- och rumslås. Produktkatalogen 1926.
Nyckelämnen för bl a Deuxbattant-, port- och rumslås. Produktkatalogen 1926.


 

Två låssystem med huvudnycklar. Produktionskatalogen 1926. Röda priser 1926.

Två låssystem med huvudnycklar.
Produktkatalogen 1926.

Röda priser 1926.

 

Under andra världskriget fick företaget, som så många andra industrier i landet, utföra en mängd olika beställningar från staten. Företagets katalog från 1961 upptar förutom smidda excenterspännen även smidda träns av olika storlekar ett stort antal nyckelmodeller.

Det är nyckelämnen till häng- och skrinlås, skåp- och lådlås, kammarlås, portlås, Deuxbattantlås, tamburlås, kassaskåp och kassaskrin samt förråds- och redskapsbodar. Utöver dessa även ett stort antal färdiggjorda nycklar (med filade ax). Företaget hade en omfattande men relativt gammal maskinutrustning. Mest framträdande var sju hejare av Munktells fabrikat. Därutöver fyra ässjor, tio excenterpressar, fyra borrmaskiner, tre slip- fräsmaskiner, två sågmaskiner, lika många hyvelmaskiner samt en svarv.

Avsättning

Aledal var både entreprenör och underentreprenör. Som underentreprenör hade företaget en fast kundkrets med bland många andra, Rosengrens Kassaskåpsfabrik i Göteborg (1920), August Stenman (1941),  Assa Stenman AB (1980-83) som köpte nycklar och så gjorde Nordgas (1940), Ruko (1945, 1946), AB Möbellås i Eskilstuna (1942, 1943, 1951, 1960, 1975), LM Ericsson (1937, 1962) och Postverket (1928, 1931).

Som underentreprenör till Husqvarna och Bolinders tillverkade man och sålde även knivar till köttkvarnar.

Ritning för nyckelämne. Beställare AB Möbellås, Eskilstuna Ritning för nyckelämne. Beställare GKN-Stenman AB
Ritning för nyckelämne. Beställare AB Möbellås, Eskilstuna Ritning för nyckelämne.Beställare GKN-Stenman AB

 

John Lund med arbetare och hund utanför kontoret (i gamla fabriken).
John Lund med arbetare och hund utanför kontoret (i gamla fabriken).

 

De anställda

Antalet arbetare var som flest ca tjugo på 1960-talet. De flesta bodde i Aledal eller nära. När lägenheterna i den gamla byggnaden Norget inte längre räckte byggdes det nya Norget med en tvårumslägenhet, tre enrumslägenheter samt tre ungkarlsrum. För verkmästaren byggdes, Solhem, ett boställe med två rum och kök.

Dagmar Stolley och John Lund på kontoret. Dagmar Stolley och John Lund på kontoret.
Dagmar Stolley och John Lund på kontoret. Foton Bankeryds Fotoklubb.

 

50 år senare, 1971 då företaget fyllde 100 år, drev John verksamheten med fem, sex anställda och man tillverkade ca 2 miljoner nycklar om året. Man var då landets största tillverkare av nycklar. Tidigare hade man som bäst lyckats komma upp i en årsproduktion av sex miljoner nycklar.

John dog 1975 och året efter brann fabriken.