Christopher Polhem

Christopher Polhem (1661-1751) föddes på Gotland och hette ursprungligen Polhammar. Namnet Polhem antog han i samband med att han adlades 1716. Polhem avled vid en ålder av 91 år i Stockholm.

Polhem var en banbrytare och ett tekniskt geni. Han var också mekaniker och uppfinnare och genomförde flera studieresor i norra Europa. Han konstruerade och utförde bl a uppfordringsanläggningar i Falu gruva, påbörjade kanalbygget Kattegatt - Vänern och var en av grundarna av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Bland alla Polhems många mekaniska uppfinningar finns hänglås (polhemslås), dörrlås av instickstyp – föregångare till dagens dörrlås, ur, axelkopplingar (kardan- eller polhemsknut), textilmaskiner m fl.

För att kunna tillverka och slå mynt av sina idéer grundade Polhem tillsammans med sin ungdomsvän, friherren och justitiekansler Gabriel Stierncrona (1669-1723) 1699-1700 ett manufakturverk och en urfabrik i Sund i Dalarna.

 

Anläggningarna uppfördes på platsen för en nedlagd hytta och hammarsmedja. Namnet på platsen ändrades till Stjernsund efter Gabriel Stierncrona och platsen Sund. Verket kom i praktiken att fungera som Polhems experimentverkstad och gav knappast någon större vinst. Polhems del av anläggningen övertogs 1721 av bokhållaren vid bruket, Abraham Heyke som arrende. Arrendet övertogs 1728 av hans måg Reinhold Galle Rückersköld. Polhem lämnade sin gård vid Stjernsund i samband med makans död i mitten av 1730-talet för att sedan aldrig återvända dit.

De svenska järnbruken inspekterades och rapport över förhållandena lämnades till rikets riksdag. Samuel Schröderstierna (1720-1779) utsågs 1753 till direktör över den finare Järn-, stål- och metallfabrikationen i Sverige. Han inspekterade även Stjernsund och lämnade efter sitt andra besök 1754 rapport om brukets belägenhet. Den vittnar om en imponerande aktivitet.

En stor smedja, uti vilken under ett tak äro: Tvenne hammarsmedshärdar på tyskvis. En stångjärnshammare. En glödgugn till järnplåtar. En plåthammare och en slätt- eller planerhammare bägge på en hjulstock. En kniphammare. En sänkhammare.Dessutom finns där plåtsax, skär- och tryckverk, redskapshärd, valsverk m fl. Likaså fanns en "järnkärlsfabrik" dvs en manufakturfabrik som framställde "casseroller", pannor, skopor, lyktor, fönsterbeslag bl. a.

Utöver dessa fanns även en låssmidesfabrik,

vilken bestod av fem mästare, som var och en hade sin särskilda verkstad, och voro somliga allena, somliga hade en dräng eller gosse till hjälp. De tillverkade i synnerhet en sorts utanlås, bricklås kallade, efterframlidne kommerserrådet Polhems egen uppfinning, och utom dess tvenne andra sorter utanlås, samt ordinarie hänglås och nyttja härvid stampar och åtskilliga andra artiga verktyg till arbetets lättande.