Låssamlaren Raine Borg

Allt innehåll här på Historicallocks.com är framtaget av den passionerade låssamlaren Raine Borg. Här kan du ta del av hans funderingar kring sitt samlande.

”Jag är nog född samlare” eller ”jag är av naturen samlare”, är en vanlig kliché.

Men i mitt fall var jag, till min mors stora fasa, redan som barn en ivrig samlare. Jag hittade, plockade upp och släpade hem och fyllde mitt lilla skåp med alla möjliga, i mitt tycke, märkliga och viktiga ting. Som små mystiska metallföremål eller mjukt rundslipade stenar i olika färger. I tidig skolålder även tennsoldater, idolbilder samt sten- och glaskulor (att leka med, ”putta-kula”). Senare förde jag över intresset på gamla mynt och frimärken och som tonårig även på klassisk musik på Ep- och Lp-skivor. Som vuxen blev det mer inspelad musik, fackböcker i olika ämnen, ädelstenar, lås och nycklar, antika verktyg, saxar, antik kinesisk brons och jade samt en del andra udda ting, som jag fastnade för.

Mitt mångåriga stora arbete med att söka upp, dokumentera och analysera medeltida dopfuntar över hela Småland innebar också ett kvalificerat in-samlande.

Varför samla?

Vad betyder att samla för mig som etnolog? Under förhistorisk tid samlade människor för att överleva. Ränderna har inte gått ur, människor verkar ännu vara programmerade för att samla och för evigt försedda med inbyggda ha-begär. En svår fråga i sammanhanget är, var gränsen går mellan att spara och samla?
 
Vilka är mina olika syften eller avsikter med samlandet? Jag samlar inte på allt, endast inom ett antal begränsade intressanta områden som innehåller många och stora variationer. Bidragande är mitt intresse för tingen i historia och kultur, om människors liv i skilda samhällen och förhållanden. Till det kommer bilder och behovet att analysera, tolka och lära av ting, berätta, hålla föredrag. Ting, som saknar kontext, försöker jag, med mina kunskaper, så väl det är möjligt åter införa i deras lands- och tidskontext. Jag köper sällan något jag redan har, jag samlar inte på dubbletter. För min del anser jag att samla är en bra och ofta en nyttig och lärorik sysselsättning, den ger tillfredställelse. 

Det finns många skäl för samlandet. Det kan vara att skapa och äga en trofésamling, att nå socialt status, markera identitet. Att ägna sig åt en intressant sysselsättning och finna mål för resor, skaffa sig ett underlag för forskning och att investera kapital. En annan viktig anledning kan vara att få visa upp resultatet av ett framgångsrikt samlande och en lyckad investering. Till stora delar gäller det här också för mig.

Vad är det som är så speciellt med att samla lås och nycklar kan man undra? Vilka drivkrafter finns bakom?  För mig är det kulturhistoria, teknikens utveckling och finesser, hantverket tillsammans med artefakternas form och utseende, den spännande samlarprocessen, jakten på alla felande länkar för att lära mer att berätta om. Att samla är för mig en tävling, att försöka bli bäst inom området!

Vad är det som är så speciellt med att samla på och skriva om antik jade från Kina? För mig är det ett sätt att lära känna landet Kina, deras människor och ta del av deras enastående och urgamla kulturhistoria.

 
Samlarprocessen

Insamling är som sagt en spännande och rolig fas i processen. Jag vet att det saknas berättelser om insamling så jag vill gärna berätta om hur ett nytt kapitel i webboken historicallocks.com kom till. Jag bestämde mig för kapitlet om tamburlås.

Det handlar om en typ av dörrlås som kom i bruk i vårt land under 1880-talet och som i nyare former användes ännu idag. Låsen har ännu inte fått den historiska roll i boken de är berättigade till.

Jag växte upp i Göteborg på svenska västkusten. Vårt lås i ytterdörren mot trapphuset hemma i Redbergslid kommer jag väl ihåg. En liten svart historia placerad på dörrens innersida med ett vred av mässing som man öppnade låset med. Utifrån öppnade man med en liten nyckel med flertaggat sågmönster som ax. På mässingsvredets plana ovansida stod skrivet med inramade versaler ordet YALE. Låset var för familjen en självklarhet som alltid fungerade och som ingen funderade över.

På en samlarmarknad i Skåne i slutet av juli 2009 fann jag ett sådant lås. YALE stod det på mässingvredet, jag blev påmind och jag köpte det. Just ett sådant lås vad det vi hade. Trodde jag. En månad senare fick jag syn på ytterligare ett liknande lås. Samma typ, men ändå inte, det enda som var riktigt likt var mässingsvredet med namnet. Jag visste förstås redan från början att det rörde sig om dörrlås med en låscylinder, designad i USA av far och son Linus Yale, strax före mitten av 1800-talet.

Med hjälp av flera olika företags produktkataloger kunde jag efterhand snart konstatera att en del företag importerade eller licenstillverkade själva de här cylindrarna i Europa. Märkligt nog använde de alla sig av liknande låshus som de licenstillverkade. Nu blev jag riktigt nyfiken. Jag började leta efter de här låsen på samlarmarknaderna och fann att det finns ett stort antal varianter, även inom varje företag. Jag har för tillfället mer trettio lås och hur många varianter det finns vet jag ännu inte.

Det var först när jag lyckats få ihop tillräckligt många som jag förstod hur det egentligen hängde ihop. Hur det började och vad som hände på vägen. Nästa steg blev att beskriva skillnaderna hos låsen och hur de utvecklades genom åren.

Sista frågan är, vad skall jag göra med samlingen nu när jag skrivit om den?  Vem vill överta en massa, i stort sett, liknande lås? Ett museum kanske?

Samla som begrepp, per definition
Verbet ”samla” har olika betydelser. Att samla för ett visst syfte, bringa samman (för nöjes eller vinnings skull). Att ”samla” är ett svårgripbart fenomen.

När är det en samling

Ur historicallocks.com
Det beror på vad man samlar. Sällsynta och kostbara ting begränsar samlingens numerär och redan få objekt betraktas som en samling. Medan den som till exempel samlar på frimärken eller tändsticksetiketter vanligen rör sig med hundratals olika bilder.

Hur samlar man?
Lås, värda att samla på, uppträder ibland på auktioner, samlarmässor och loppmarknader. För att bli lyckosam i sitt samlande vinner man på att skaffa sig så bred kunskap som möjligt om de objekt man samlar. Lära sig genom att studera museernas samlingar, ta egna bilder av lås och nycklar för att bygga upp en bildsamling som referens. På så sätt motverkar man att drabbas av förfalskningar eller rekonstruktioner av gamla lås. Det är också viktigt att ha kontroll över vad man har samlat för att undvika dubbelköp. 

”Storsamlaren”, var en utställning på Nordiska museet 2007

Ett sammandrag av museets text

Vad är det som väcker samlaren inom oss, hur börjar man samla, på vad och är det möjligt att sluta samla?

Det som ställdes ut på utställningen var bara en bråkdel av allt som 63 storsamlare från hela Sverige samlat på. Bland annat visas gamla fiskedrag, fingerborgar, eleganta sidenslipsar, citruspressar, prydnadsdjur, näsdukar med och utan broderier, fingerborgar, ambulansmodeller, luktsuddgummin, Kinder-ägg-figurer, Pez-figurer, tablettaskar, gamla kortlekar, äggkoppar från hela världen, ficklampor, råttfällor samt föremål och samlarobjekt med koppling till ABBA, vattenmeloner, fartyg och Tintin.

Människor samlar på allt mellan himmel och jord
De flesta människor samlar på något, den allmänt goda ekonomin och behovet av avkopplande aktiviteter på fritiden är säkert några av de bakomliggande orsakerna. Variationen var överraskande stor, man samlar på allt mellan himmel och jord. Många samlar bara på en typ av föremål, helst små saker som inte kräver så mycket utrymme och inte heller så dyra. Samlandet, sorterandet, kompletterandet och ordnandet tycks i sig ha stort egenvärde.

Varför samlar man
De finns många anledningar till att människor samlar. Det kan vara för att minnas och bevara. Det gäller inte minst leksaker och småsaker från barndomen. Också bruksföremål och saker som är på väg att försvinna när samhällsutvecklingen i allt snabbare takt drivs framåt. Andra skäl till att samla kan vara att hävda sig, erövra något, få ställa ut sin samling. Att samla som ren värdeplacering kan vara ytterligare ett skäl. Men för många av de samlare som fanns med i utställningen verkar samlandet handla om att skapa en hanterbar ordning.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.