Låsbara skrin

Skrinens tillverkning, material och form följer samma mönster som för kistorna. Skrinen smyckades och målades som de. Även låsen anpassades på samma vis.

För många kvinnor blev det låsta skrinet ett personligt gömställe. En enskild plats för smycken och brev. Även syskrinet med plats för synålar, sax och fingerborg och annat som från konfirmationen följde henne genom hela livet.

Gotiskt skrin med överfallslås. Dictionnaire du Mobilier Francais. E E Viollet-le-Duc, 1809.
Gotiskt skrin med överfallslås. Dictionnaire du Mobilier Francais. E E Viollet-le-Duc, 1809.

 

Litteratur

Stig Björklund. Anders Zorn, hembygdsvårdaren. Dalaförlaget.

Brynolf Hellner. Järnsmidet i Vasatidens dekorativa konst. Stockholm 1948.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (KLNM), Malmö 1958–78.

Toels Lund. Dagligt liv i Norden på 1500-talet. Del II. Stockholm 1945.

Gösta von Schoultz. Kistor. Stockholm 1949.