Hänglås i religiösa sammanhang

Också i religiösa sammanhang har hänglås spelat roll. Lås har används som amuletter och talismaner med inskrivna böner eller religiösa uttryck. Så anlitade havande kvinnor hänglåsamuletter som skydd mot missfall.

Hänglås har utgjort gåvor, hälsningar och välsignelser för pilgrimer och andra besökare i moskéer och gravkor för profeter eller heliga religiösa ledare från förr. Även sjuka och hjälpbehövande offrade lås med några trådar ur kläderna inknutna. Offerlåsen, som också kunde vara av ädla metaller, låstes fast i järngaller, kedjor eller på annat sätt.