Eskilstuna, smedstad

Smedsamhället Tunafors var den första av de små ”städer” som föregick Eskilstuna

Tunafors var först

Eskilstuna brukar kallas smedernas och manufakturernas stad. Det hela började med hertig Carl (sedermera Karl IX). Han var den av vasasönerna som hade ärvt faderns intresse för järnhantering och insåg värdet av dennes gruvor, masugnar och järnbruk. Samtidigt som han drev faderns arbete vidare och utvecklade företagen, adderade han många fler.

Hertig Carl efter ett kopparstick av Hieronymos Nützel, daterat 1596.
Hertig Carl efter ett kopparstick av Hieronymus Nützel, daterat 1596. Teckning förf.

 

Ett av hans ärvda engagemang var de mer än hundraåriga smedjorna i ”Thuna Fors”, (Tunafors), vid Eskilstunaåns fall. Här fann hertig Carl allt han behövde för att tillverka järnprodukter i stor skala. I detta lilla samhälle, som föregick Eskilstuna, startade han i slutet av 1500-talet verkstäder för framställning av spik, som vid den här tiden efterfrågades i stora mängder. Även tillverkning av vapen, som hillebarder, pistoler och musköter hörde snart till Tunafors viktigaste uppgifter.

Under Gustav II Adolfs regeringstid arrenderade staten ut verkstäderna till holländarna Hans Leffler, Thomas Blommaert, Henrik Lohe samt Louis de Geer och tillverkningen var under respektive arrendator fortfarande inställd på vapenframställning.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.