Fjädrar i lås

Under århundradena före och efter Kristi födelse skapade romarna ett världsomfattande imperium. De byggde otaliga sköna arkitektoniska monument. Deras tekniska idéer och uppfinningar är för alltid häpnadsväckande. Bland annat fjädrar i lås.


Denna sektion handlar om hur romerska ingenjörer adderar en genial detalj av stor betydelse för den mekaniska teknikens utveckling.

”Glasögonfibula” Grekland ca 700 f KrMetallers fjädrande egenskaper hade greker upptäckt redan för tre tusen år sedan. Egenskaperna utnyttjades senare också av romarna för spännen eller fibulor med ”säkerhetsnålars” egenskaper. Men de fann samtidigt att fjädringen kunde användas inom ett nytt område - inom låstekniken. Att utnyttja metallers elasticitet till att styra mekanismen i låskonstruktioner var en strålande idé.

Det var romarna som började tillverka lås med alla delar av metall. Det möjliggjorde uppfinningen av hänglåset och dåtidens enkla fallregellås av trä blev mer hanterbara i metall. Genom att använda stålfjädrar tillsammans med låshus i metall skapades de första låsen i modern mening. Konstruktionerna blev tillförlitliga, lätta att hantera och låsidéerna fungerade ända in i vår tid. Med imperiets expansion fick romarnas lås efter hand allt större spridning fler användningsområden.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.