Litteratur

Hellberg, Knut, Järnets och smedernas Eskilstuna. Bidrag till smidesindustriens historia från äldsta tid till storindustrialismens genombrott.

Del I och II. Eskilstuna 1938.
Lindmark, G, Eskilstunaindustriens utveckling och nuvarande läge, Stockholm 1919.

Låssmidet, ett yrke med anor. Aktiebolaget Möbellås 1918-1943. Eskilstuna 1943.

På järnets fasta grund, Låsbolaget 100 år, Låsfabriks Aktiebolaget. Eskilstuna 1946.

Harry Molin, De hundra smedjornas stad. På järnets fasta grund. Eskilstuna 1946.

Schnell, Ivar, Eskilstuna, En industristad med anor. Eskilstuna 1939.
- Eskilstuna, En gammal stad fyller 300 år. Nyköping 1959.

Sigurd Erixon, Låset förr och nu. Ur låsets utvecklingshistoria. På järnets fasta grund. Eskilstuna 1946.

Stenman – ett namn som tagit skruv. ASSA. En krönika om ett industriellt värv utgiven av August Stenman AB vid företagets 75-årminne, red Arvid Ahlgren. Stockholm 1956.