Klensmedens verkstad

...under 1500 - 1700-talet

Skråväsendet var ett gille eller sammanslutning inom yrkesgrupper som grovsmide, klensmide, gelbgjutare, skräddare, skomakare m fl. I vårt land uppstod de första gillena under mitten av 1300-talet och nådde sin höjdpunkt under vasarenässansens livliga byggverksamhet på 1500-talet.

Varje gille omfattade hantverkare inom ett specifikt yrke och utövade kontroll över varornas tillverkning, kvalitet och prissättning. Ett gemensamt regelverk, skråordningen, bestämde organisationen. Medlemmarna delades in i tre avgränsade nivåer, mästare, gesäller och lärlingar. Endast mästarna hade rätt att självständigt utöva en hantverksnäring.

Alla började som lärlingar och kunde efter ett antal år avancera till gesäll som genom ett mästarprov kunde nå mästarvärdigheten. Skråväsendet i Sverige upphävdes 1846.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.