Fallstiftlås i Sverige

Keltiska lås, typ 1

Fallstiftlås av trä med en nyckel av järn. Låset öppnades genom att nyckeln, som hade formen av ett ankare, fördes in i låsslitsen och vreds ett halvt varv, varefter de två spetsarna passades in i fallstiften av trä som höll regeln låst och lyfte dessa. Regeln drogs sedan åt sidan till öppet läge med hjälp av en dragrem.

Vikingatida nyckel från Gotlands Fornsal. Nyckeln med det ankarformade axet är 26,2 cm och användes till lås med fallstift av trä.
Vikingatida nyckel från Gotlands Fornsal. Nyckeln med det ankarformade axet är 26,2 cm och användes till lås med fallstift av trä. Teckning förf.

 

Redan under vikingatid började man på många håll i Nordeuropa använda dörrlås med fallstift. Förebilderna var romarnas och kelternas lås av trä och metall. Stiften eller tapparna på låsen föll ned av egen tyngd och höll fast regeln. Med nyckeln (också av trä) lyftes tapparna ur urtagen i regeln som då frigjordes och kunde flyttas i sidled.

Fallstiftlås av trä med nyckel av järn.
Fallstiftlås av trä med nyckel av järn. Teckning förf.

 

Lås av trä med fallstift av trä

Fallstiftlås av trä har använts på enklare byggnader i Skandinavien från vikingatid ända in i 1900-talet. De hade på olika vägar långsamt sökt sig norr ut från det antika Sydeuropa. Eftersom låsen placerades på dörrarnas eller väggarnas utsidor blev de mycket sårbara.

Fallstiftlås av trä med nyckel och regel av trä.
Fallstiftlås av trä med nyckel och regel av trä. Teckning förf.

 

Låset bestod av ett fyrsidigt stycke bok- eller björkträ med rännor för två, tre eller fyra fallstift, regel och nyckel. De var billiga och lätta att ersätta när de gick itu. Fallstiften av trä höll den rörliga regeln och nyckeln var av samma material. Den hade lika många tappar som låset hade fallstift. Vid öppning av låset fördes nyckeln in i sidan av låshuset och lyfte de fallstift som var gömda inne i låslådan och regeln kunde skjutas åt sidan. Denna typ av lås var ingen lokal företeelse, den finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Tyskland, Schweiz, Holland, Grekland, Spanien och Cypern. Låset finns dessutom fortfarande i vissa delar av den afrikanska kontinenten.

Fallstiftlås i bruk i Småland 2005.
Fallstiftlås i bruk i Småland 2005. Foto förf.

 

Nycklar av trä (och järn) till fallstiftlås. Från vänster Lund, Jämtland (järn), Småland, Danmark, Danmark, Estland, Norge och Mindre Asien.
Nycklar av trä (och järn) till fallstiftlås. Från vänster Lund, Jämtland (järn), Småland, Danmark, Danmark, Estland, Norge och Mindre Asien. Teckning förf.