Stocklås

Europa

Stocklås av trä med mekanism och nyckel av järn samt med vridnyckelfunktion har varit vanliga över stora delar av Europa sedan keltisk tid. De fanns i Tyskland, Österrike Frankrike, England och Nederländerna.

Skandinavien

Stocklåset placerades på dörrens insida. Det bestod av en regel av järn inbyggd i en urholkad hålighet i en stock (därav namnet) eller ett kraftigt stycke lövträ. Inbyggnaden är vanligen täckt med en tunn järnplåt. De första låsen monterades vertikalt på dörrar eller portar och saknade helt fjädrar. De längsliggande togs i bruk under slutet av 1400-talet, varvid den yttre formen förändrades.

Med en kraftig nyckel av järn flyttades regeln med hjälp av två klackar på regeln till öppet eller stängt läge. Under 1300-talet hölls regeln på plats med hjälp av ett enkelt fjäderblad. Under följande århundrade tillkom fällbommen som en ytterligare säkerhet. Många av de större stocklås, som ännu är i bruk, har försetts med förstärkningar av järnband i låsets längdriktning och på tvären.

Stocklås av trä med fjäder, regel och nyckel av järn, slutet av 1300-talet.
Stocklås av trä med fjäder, regel och nyckel av järn, slutet av 1300-talet. Teckning förf.

 

Stocklås av trä med fällbom, regel och nyckel av järn, 1700-tal.
Stocklås av trä med fällbom, regel och nyckel av järn, 1700-tal Teckning förf.

 

Stocklås var vanliga redan under medeltid över hela landet. De kom till användning på portar till de tidiga kyrkorna samt även på mera betydande profana byggnader i hela riket.

Litteratur

Ole Höjrup, Låse af trae. Folkeliv og kulturlevn. Odense 1960.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Malmö 1956-78.