Låslåda med låsregel

            

Gjutjärn
I Europa började man gjuta stål under mitten av 1700-talet, hundra år senare förbättrades kvalitén hos götstål med hjälp av Bessemer och Siemens-Martinprocesserna.

Gjutjärn hade många fördelar före stålplåt, det var ett formsäkert, stadigt, långsamtrostande och billigt stål som lämpade sig för manufakturvaror och maskinkonstruktioner. Det kunde dekoreras och ansågs ha högre kvalitet och var mer tillförlitligt än låslåda av plåt. Det fanns en god tillgång på kompetens och gjuterier. 

Det verkar vara USA som tog initiativet till att använda gjutna låslådor, förebilder fanns ju i de traditionellt använda utanpåliggande typer av dörrlås i brons eller gjutjärn med smidda nycklar. Yale & Towne höll fast vid gjutjärn i sina tamburlås ca 65-70 år innan man bytte till pressad stålplåt.

Lådorna tillverkades i olika storlekar och deras totala mått var i genomsnitt ca Br 6, 3 x L 10,5 x H 4,5 cm. Ännu in på 1950-talet när de konkurrerande tillverkarna ersatt gjutjärnet med plåt använde de ungefär samma standardstorlekar på lådlådorna.

De flesta lådor är lätt öppningsbara för service, bottenplattorna hålls på plats med en eller två korta skruvar.

I Europa framställdes tamburlås med låscylindrar i stort sett med Yale & Towne:s formgivning.

Teknik
Bland äldre Yale & Towne tamburlås finner man ett tiotal varianter på mekanismer med
låsreglar, se sammanställning och bilder på sidor som följer.

Låslådan innehåller mekanik för överföring av låscylinderns rörelse till regeln. Det finns enkla reglar eller dubbla, alltid fjäderbelastade. Från utsidan öppnas cylinderlåset med nyckeln och inifrån med en vridknapp. Nyckelns eller vridknappens vridrörelse förs över med  hjälp av en platt metallstång, vridjärn, från cylindern till vridmekanismen i låslådan. Den i sin tur drar, via ett slutstycke, tillbaka den fjäderbelastade regeln och öppnar låset. Låset är självstängande, vilket många ägare olyckligtvis fått erfara. På vissa lås kan, med en liten spak på lådans översida, regeln låsas i öppet läge.

Tamburlåsen har framställts i 150 år i många länder och ännu i dag, 2011, finns det många företag som med framgång fortsatt utvecklingen och tillverkningen av låsen.