Cylinderlåset

Efter de engelska framgångarna med Barron-, Bramah- och Chubblåsen togs med cylinderlåset i USA ytterligare ett viktigt steg framåt.


Cylinderlåset, tidigare benämnt ”patentlås”, är Linus Yale Sr (1797-1857) uppfinning, men förbättrades av sonen Linus Yale Jr och hans patent nr 48 475 från 27 juni 1865 påverkade hela marknaden för dörrlås. Cylinderlås är fortfarande med åtskilliga modifikationer en av våra vanligaste låstyper för bl a dörrar, portar och hänglås. Cylinderlås användes i vårt land från början av 1880-talet.

För tillverkningen grundade Linus Yale, 1868, tillsammans med Henry Robinson Towne (1844-1924) Yale Lock Manufacturing Company i Stamford, Connecticut, USA.
Senare ändrades namnet till The Yale and Towne Manufacturing Company och blev till slut en del av NACCO Industries Inc (från 1913 The Cleveland & Western Coal Company). I augusti 2000 blev Yale-delen uppköpt av ASSA ABLOY Group och med det blivit en betydande del av denna världsomspännande organisation.

Tamburlåset med cylinderlås kom att bli det moderna utanpåliggande dörrlåset för bl a lägenhetsdörrar i flerbostadsfastigheter. I England ”a traditional frontdoor lock”.

Cylinderlåsets konstruktion

Precis som i Christoffer Polhems hänglås består cylinderlåset av fasta och rörliga spärranordningar. Men man anser dock, att Linus Yale Sr inte hämtade låsprincipen från ett polhem-inspirerat Scandinavian Padlock, som ju tillverkades i USA, utan från ett egyptiskt fallregellås, (som utvecklades av romerska ingenjörer till metallås med fjäder och nyckel av metall) och adderade något av tekniken från ett Bramahlås. Så skapades en hel familj av komplexa lås, The Yale Cylinder Pin Tumbler Lock.

Låsprincipen var från början enkel, den gick i stort ut på att frigöra en inre cylinder från en yttre så att den inre kan vridas kring sin axel. För att låset skall kunna öppnas krävdes att en rad fjäderbelastade och delade små spärrstift (tillhållare) kom i nivå med de slipade ”sågtandade” urtagen i nyckelns sida. Nyckeln var liten och tunn och lätt att ha med sig i fickan eller i ett nyckelfodral. Mycket har hänt sedan de första låsen togs i bruk, många förändringar gjorts som resulterat i nya patent. Säkerheten i de svenska låsen har ökat från de ursprungliga fyra spärrstiften till dagens sju. Efterhand som cylindrarna utvecklas och blir säkrare kommer det tamburlås tillgodo.

Cylinderlås enligt Nordisk familjebok, 1904-1926. Uggleversionen

En helt annan typ af säkerhetslås till såväl form som verkningssätt utgöra de amerikanska yalelåsen, uppfunna af amerikanen Linus Yale. Nyckeln till detta lås göres af tunn metallplåt, omkr. l,5-2,5 mm. tjock samt antingen slät eller vågig. I kanten af nyckelplåten äro hak uppfilade, som svara emot de i låset insatta tillhållarna, stiften. Låset består af en utvändigt gängad metallcylinder, låshuset, i hvilken låscylindern är vridbar ("vridcylindern"). Båda dessa cylindrar ha hål med ilagda stift, som bilda tillhållningen. När nyckeln inskjutes i en smal springa i låscylindern, uppskjutas de genom fjädrarna åverkade stiften på grund af nyckelns hak till sådan höjd, att stiften nå fogen hvarefter låscylindern kan vridas medelst nyckeln. Låsregeln åverkas af den å låscylindern anbragta medbringaren. Genom användning af olika antal stift, olika stiftlängder, omkastning af stiftens lägen m. m. kan en mångfald kombinationer erhållas.

Dagens lås- och säkerhetslösningar

Välkommen till ASSA ABLOYs produktsidor för mer information om dagens lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. På ASSA ABLOYs lösningssidor hittar du lås och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar.