Konstruktion

Denna specifika typ av kistor har sidorna klädda med valsad järnplåt som förstärks med korsande nitade smala järnband. Alla vinklar inklädda med lister som bildar ett ramverk hopfogade med nitar av järn. I vissa delar med kupolformade nithuvuden. Även locken är av plåt och helt släta eller förstärkta med korsande smala stålband samt är fästade i kistan baktill med två kraftiga gångjärn. De tunga kistorna krävde kraftiga handtag i varje gavel. Bottenfärgen är alltid grön och banden vanligen svartfärgade.

Man anser att det var mäster Willem i Nyköping som till oss införde valsning av järn till plåt i början av 1600-talet. Efterhand tillkom fler valsverk som kunde leverera svartplåt till plåtslagare och klensmeder.

Ur brandsynpunkt är järnkistor inte särskilt säkra, när de upphettas förkolnar papper i kistan och vid stark hetta smälter de.  För att i någon mån drag fördröja värmens påverkan på innehållet har vissa kistor i slutet av 1800-talet dubbla plåtväggar med exempelvis en ca 2 cm tjock korkskiva emellan.

Exempel på ett något modernare lås inbyggd i ett kistlock. Den i mittpunkten placerade nyckeln styr via två centralt placerade reglar och förmedlare 14 korta reglar i fyra riktningar. Plansch ur Comte de Grandpré, Manuel théorique et pratique du serrurer, 1830.

Låsanordningar

Låsanordningarna varierar, locket låses vanligen med någon form av låsanordning inbyggd i locket kompletterad med ett eller oftast två hänglås via överslag monterade på lockets framkant och motsvarande märlor på kistans överkant.

Locken låses med hänglås med hjälp av överslag fästade i locket med gångjärn anpassade till motsvarande en eller två märlor på framsidornas överkant. Ibland är de försedda med imiterade (falska) nyckelhål på framsidorna.

Lockens lås var fästade i dess undersida och nyckeln styrde från lockets ovansida låsreglarna in under en list i kistsidornas överkant. 

1. Låsen kan vara av typ fällbomslås med två eller tre låsreglar inbyggd i en (eller två)  plåtlåda (låshus) fastnitad i lockets undersida med nyckelhål som sticker ut på lockets översida och skyddas av en klaff.

2.  Men det kan istället vara ett mer komplicerat lås som täcker lockets undersida med flera reglar i tre eller fyra riktningar och som styrs av en centralt placerad nyckel. Denna typ av lås kan ha en extra funktion vid sidan av det centrala, som påverkas via en hemlig kamouflerad, dekordetalj.

Principen för självlåsande lock. Låser mot den list som förstärker överkanten på kistans
sidor. Även reglar utan snedfasning utnyttjar samma typ av list vid låsning. Teckning  förf

Inbyggt fällbomslås som kistlås. Fastskruvat i lockets undersida med nyckelhål på lockets
Ovansida. Göteborgs stadsmuseum. Foto förf.

Lås inbyggt i lockets underkant. Fyra reglar varav två snedfasade. Göteborgs stadsmuseum. Foto förf.