Svensk medeltid

Redan i de tidigaste stenkyrkorna i vårt land började använda sig av förvaringskistor för handlingar, kontanta medel och ceremoniella föremål i guld och silver. Kistorna var vanligen tillverkade av trä, ek eller furu och försedda med starka järnbeslag och hänglås. Kistorna från Voxtorp och Ryssby kyrkor i Småland (se bilder nedan) är enastående exempel på lokalt romanskt konstsmide.

Järnbeslagen kista från Voxtorps kyrka i Småland, ca 1200, byggd på det vikingatida sättet. Den är avsedd att låsas med tre hänglås. Xylografi, Kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. Statens historiska museum i Stockholm
Den järnbeslagna kistan från Ryssby kyrka i Småland, ca 1200. Från början låst med hänglås på samma vis som Voxtorpskistan. Låsskyltar och nuvarande lås är sekundära. Statens historiska museum i Stockholm. Foto Lennart Karlsson

                                                                   

Järnklädd stockkista utförd av en trästock som urholkats och försetts med lock. Den kommer från Övegrans kyrka i Håbo härad i Uppland där den fungerade som penningkista. Kistan är i hela sin längd klädd med vertikala smidda järnband fastnitade runt om. Så även locket som är försett med fyra haspar av järn, var och en fäst i lockets band med gångjärn. I den andra ändan av haspen finns hål för den märla som är fastgjord i kistan. Låsning sker, som bilden nedan visar, med hänglås vars bygel träs genom märlan. Kistor av urholkade trädstammar användes från 1100-talet under hela medeltiden och locken låstes med hänglås. Statens Historiska museum, Stockholm. Foto förf.
Järnbeslagen kassakista av trä med överfallslås för vridnyckel och anpassat för två hänglås. Rogslösa kyrka, Östergötland. Foto förf.
Kassakista, andra hälften av 1500-talet.  Nordiska museet, Stockholm

Kassakista av  järn tillverkat i Sydtyskland. 1500-tal. Låstes med kistlås i fronten, två lås i lockets underkant samt dubbla hänglås. Hanns Schell Collection, Graz. Foto förf.