Låsens indelning

Jag har valt att dela in hänglåsen i följande kategorier:

Smidda hänglås, helt av järn, med bygel och spärrfjädrar
Lådformade, stora och små av varierande material, med bygel med spärrfjädrar och nyckel
Lådformade, stora och små av brons med bygel med spärrfjädrar, med vridnyckel
Lådformade draglås, stora och små av brons med bygel med spärrfjädrar och nyckel
Nyckellösa vexierlås (kombinationslås)
S k Lyckobringande (”bröllopslås”) lås, stora och små, med rundade former och av varierande material. Med bygel med spärrfjädrar och nyckel.
Lås av varierande material, med varierande former, som människor, djur, musikinstrument, flaskor, knivar etc.
Moderna hänglås i av varierande material och teknik i olika former, alla med vridnyckel

 

Smidda hänglås

Det finns äldre mycket stora kinesiska hänglås framställda av smidesjärn. De är starkt influerade av de arabiska.

Hänglås av järn, (1700-tal?) Det tångliknade föremålet är låsets nyckel. Med spetsarna klämmer man samman spärrfjädrarna genom de små hål som finns i låshuset. Ett av nyckelhålen skymtar i låsets tjockare del. Hänglås av järn, (1700-tal?).
Hänglås av järn, (1700-tal?) Det tångliknade föremålet är låsets nyckel. Med spetsarna klämmer man samman spärrfjädrarna genom de små hål som finns i låshuset. Ett av nyckelhålen skymtar i låsets tjockare del. Foto förf. Hänglås av järn, (1700-tal?). Foto förf.

 

Lådformade hänglås

Lådformade hänglås i många olika storlekar är mycket vanliga. De har låshus av gjuten mässing med en öppning i ena gaveln för en nyckel anpassad till fjäderspärrarnas profil. Den andra gaveln är lös, i den är bygel och spärrfjädrarna infästa. Vid öppning trycks nyckeln in i nyckelhålet och axet pressar samman spärrfjädrarna, varvid hela gaveln med bygel och fjäderspärrar kan dras ut. Nyckeln till detta lås har ett vinklat ax med urtag för spärrfjädrarna. I de äldsta av dessa lås var bygel och spärrfjädrar tillverkade av stål. Det finns en variant av lås med olika typer av dolda nyckelhål. Dessa finns vanligtvis i botten på låsen, dolda av tunna flyttbara plåtar av låsens bredd och längd. En annan variant är de lås som öppnas i fyra olika steg.

Lådlås av mässing, yngre typ. Lådlås av mässing, äldre typ.
Lådlås av mässing, yngre typ. Foto förf. Lådlås av mässing, äldre typ. Foton förf.


Lådlås av mässing med bygel och spärrfjädrar tillverkade av stål, ca 1500-tal. Lådlås av mässing med bygel och spärrfjädrar tillverkade av stål, ca 1500-tal.
Lådlås av mässing med bygel och spärrfjädrar tillverkade av stål, ca 1500-tal. Foto förf.


Exempel på de lådformade låsens profil och nyckelhål.
Exempel på de lådformade låsens profil och nyckelhål. Skiss förf.

 

Lådformade hänglås som draglås

Låshusen är gjutna i mässing och de är tillverkade i flera storlekar och är något olika i formen. Ena gaveln har en eller flera öppningar avsedda för bygelns ena ben med fjäderspärrar. Den andra gaveln är stängd. Låshuset har på hela undersidan dubbla längsgående smala geidrar och en långsmal öppning för nyckeln.

Det bygelben, som är försett med fjäderspärrar, är i låst läge instucket i låshusets gavel och det andra benet i ett smalt konformat rör fäst vid låshusets underkant. Vid öppning av låset förs nyckelaxet in i nyckelhålet på låshusets översida och dras åt sidan genom slitsen, varvid spärrfjädrarna efterhand pressas samman och bygeln kan dras ut.

Draglås av gjuten mässing. Foto förf.
Draglås av gjuten mässing. Foto förf.

 

Lådformade hänglås med vridnyckel

Lådformat lås av brons försett med nyckelkupa-nyckelhål i samma material. Till skillnad från de tidigare nämnda lådlåsen öppnas dessa med hjälp av en vridnyckels ax. Vid vridningen av nyckelaxet pressas låsets spärrfjädrar samman och frigörs, varvid hela gaveln med bygel och fjäderspärrar kan dras ut. En variant till det här låset har endast nyckelhål (det saknar kupan).

Låsidén är gammal, den formades av romarna på 200-talet. Den kom även till användning i vikingatida hänglås på Birka och Helgö (se bild i webbokens artikel ”Historia kring hänglås”).

Lådformat hänglås av gjuten brons med vridnyckel. Foto förf.
Lådformat hänglås av gjuten brons med vridnyckel. Foto förf.

 

Nyckellösa vexierhänglås (kombinationslås)

Idén med vexierhänglås, (kombinations- eller kodlås) är en nästan tusen år gammal arabisk uppfinning. Men det dröjde flera hundra år innan idén nådde Centraleuropa. Således kan dessa lås ha kommit till användning i Kina redan före 1200-talet eller strax efter.

Dessa nyckellösa lås öppnas genom att vrida på ett antal ringar eller kuber. Runt om på ringarnas eller kubernas ytterytor finns präglade bokstäver, siffror eller som på de kinesiska, skrivtecken. Vanligen fyra tecken på varje ring eller kub. För att lyckas med öppningen av låset måste tecknen vridas till det läge som motsvarar den förinställda koden.  

Kombinationslås med fem rullar Kombinationslås med tre rullar
Kombinationslås med fem respektive tre rullar. Foton förf.

 

S k Lyckobringande hänglås (”bröllopslås”)

Dessa hänglås har fått rundade former i jämförelse med de övriga lådlåsen. De har låshus av gjuten mässing eller aluminium med en öppning i ena gaveln för en nyckel anpassad till fjäderspärrarnas profil. Den andra gaveln är lös, i den är bygel och spärrfjädrarna infästade. Vid öppning trycks nyckeln in i nyckelhålet och axet pressar samman spärrfjädrarna, varvid hela gaveln med bygel och fjäderspärrar kan dras ut. Nyckeln till detta lås har ett ax med urtag för spärrfjädrarna.

Reliefdekorerat ”bröllopslås” av aluminium. Båda sidor visade. Foton förf.
Reliefdekorerat ”bröllopslås” av aluminium. Båda sidor visade. Foton förf.


Två olika stora ”bröllopslås” av brons. Observera spadmyntdekoren. Foton förf.
Två olika stora ”bröllopslås” av brons. Observera spadmyntdekoren. Foton förf.

 

Hänglås med varierande former

Hänglås i mässing, brons eller aluminium utförda som djur, insekter, musikinstrument, knivar etc är mycket vanliga i Kina. Som redan nämnts, representeras zodiaken i den kinesiska astrologin varje år av ett djur. Det handlar om tolv bestämda djur som alla finns utförda som hänglås.

Varje lås har en öppning i ena kanten för en nyckel anpassad till fjäderspärrarnas profil. På den motsatta sidan är bygeln och spärrfjädrarna inpassade. Vid öppning trycks nyckeln in i nyckelhålet och axet pressar samman spärrfjädrarna, varvid bygel med fjäderspärrar kan dras ut. Nyckeln till dessa lås har vanligen ett vinklat ax med urtag för spärrfjädrarna. 

Exempel på lås av varierande former och material. Foton förf.


Exempel på lås av varierande former och material. Foton förf.

Exempel på lås av varierande former och material. Foton förf.


Exempel på lås av varierande former och material. Foton förf.
Exempel på lås av varierande former och material. Foton förf.

 

Moderna hänglås

De moderna hänglåsen kom till Kina med de utländska trupperna i samband med andra världskriget, alltså under 1940-talet.

Som avslutning på den här artikeln har jag valt att visa några bilder över användningen av kinesiska hänglås i dagens Kina. Moderna hänglås ”made in China” är en mycket vanlig låsmetod över hela Kina. Låsen tillverkas i dag av mer än tusen inhemska företag och stora mängder hänglås exporteras till bl a Europa.

Hänglås används i en rad olika sammanhang och i större utsträckning än hos oss, från portar till kejsarpalats till verkstadslokalernas spjälgrindar. I städerna likaväl som i urgamla byar, använder man hänglås till att bland annat låsa skjutdörrar, dörrgaller, gallergrindar, grindar, dörrar, cyklar, mopeder och motorcyklar. 

 

Palatsdörrar låsta med hänglås

Port i muren kring Pu Yi´s, den siste kejsarens palats i Changchun i norra Kina. Notera hänglåset.
Port i muren kring Pu Yi´s, den siste kejsarens palats i Changchun i norra Kina. Notera hänglåset. Foto förf.


Ny teknik i gammal miljö. Användning av moderna kinesiska hänglås i en av byggnaderna i Huangqiongyu, Beijing.
Ny teknik i gammal miljö. Användning av moderna kinesiska hänglås i en av byggnaderna i Huangqiongyu, Beijing. Foton förf.


En av byggnaderna i Huangqiongyu, Det kejserliga Himmelska valvet i Beijing. Här bytte kejsaren kläder inför ceremonierna i närliggande Tiantan, Himmelens tempel.
En av byggnaderna i Huangqiongyu, Det kejserliga Himmelska valvet i Beijing. Här bytte kejsaren kläder inför ceremonierna i närliggande Tiantan, Himmelens tempel. Foto förf.

 

Nyare hänglås

Modernt kinesiskt hänglås till ett verkstadsutrymme i Changchun. Foto förf.
Modernt kinesiskt hänglås till ett verkstadsutrymme i Changchun. Foto förf.


Helt visst påminner låset om Abloy PL 342 och PL 362?!
Helt visst påminner låset om Abloy PL 342 och PL 362?!


Fler exempel på moderna kinesiska hänglås. Foton förf.
Fler exempel på moderna kinesiska hänglås. Foton förf.


Ambulerande nyckel- och låssäljare i Beijing. Foto förf.
Ambulerande nyckel- och låssäljare i Beijing. Foto förf.


Låssmedsbutik i Nanning i södra Kina.  De sålde även nya lås av olika inhemska fabrikat. Foton förf.
Låssmedsbutik i Nanning i södra Kina.  De sålde även nya lås av olika inhemska fabrikat. Foton förf.


Port låst med bom och hänglås Port låst med cylinderlås
Port låst med bom och hänglås Port låst med cylinderlås
Byggnaderna i Huangqiongyu, Beijing. Foton förf.

 

Referenser

Hsing-Hui Huang och Hong-Sen Yan, Mechanism Design of Ancient Chinese Splitting-spring Padlocks. (Diss.). 2004.
Pankofer, Heinrich, Schloss und Schlüssel. München 1973.
Samlung Ingo Schmoeckel, VorhängeSchlösser. Oberursel 2000.
Made of Iron. Exhibition catalogue, University of St Thomas Art Department. Houston, Texas 1966.