Teknik

Trälås

Som redan nämnts utgjordes de tidigaste låsen av portarnas invändiga träbommar, de är i stort sett lika gamla som bruket av portar. De har sedan utnyttjats parallellt med metallås ända in i vår tid. I vissa fall kunde bommarna manövreras utifrån med en enkel ”nyckel” av trä eller brons.

Ett annat exempel på tidiga lås av trä i Kina är fallstiftlåsen. De har sin utgångspunkt i de fallstiftlås av trä som användes i det antika Egypten redan för mer än 3000 år sedan. På grund av fyndomständigheterna kallas de för egyptiska lås. Men mycket talar för att egyptierna en gång i tiden övertagit denna låstyp från de tidigare kulturerna i Mesopotamien. Fallstiftlåsen var vanliga i många kulturer, de användes i Grekland för 2000 år sedan och spreds efter hand till stora delar av Europa, Asien och Afrika.

Ett svenskt fallstiftlås av trä med nyckel och regel av trä. Ett kinesiskt fallstiftlås av trä med nyckel och regel av trä. Låset har reliefdekorerad framsida.
Ett svenskt fallstiftlås av trä med nyckel och regel av trä. Teckning förf. Ett kinesiskt fallstiftlås av trä med nyckel och regel av trä. Låset har reliefdekorerad framsida. Teckning förf.


De svenska fallstiftlåsen bestod av ett fyrsidigt stycke hårt bok- eller björkträ med rännor för två, tre eller fyra fallstift, regel och nyckel. De var billiga och lätta att ersätta när de gick itu. Fallstiften av trä höll den rörliga regeln och nyckeln var av samma material och hade lika många tappar som låset hade fallstift. Vid öppning av låset fördes nyckeln in i sidan av låshuset och lyfte de fallstift, som var gömda inne i låslådan, och regeln kunde skjutas åt sidan. Det kinesiska fallstiftlåset (se bild ovan) fungerade på samma vis.

Hänglås

De äldre och antika kinesiska hänglås jag kommit i kontakt med använder byglar försedda med spärrfjädrar. De manövreras med en nyckel, som skjuts in i låsets ena gavel och vars ax pressar samman spärrfjädrarna och frigör bygeln, som därmed kan dras ut. Vanligen används två spärrfjädrar, men det förekommer byglar med tre, fyra, fem eller sex fjädrar.

En annan vanlig låskonstruktion är de nyckellösa vexierlåsen (kombinationslås). Även hänglås som använder en gängad skruvmekanism användes i Kina.