De romerska arméerna

Att utrusta flera stora arméer samtidigt krävde skicklig planering och tillgång enorma mängder järn, koppar och en metallindustri med välutbildade ingenjörer och smeder. De hade uppdraget att framställa all personlig utrustning och vapen för 100 000 – tals infanteri-soldater, officerare och deras hästar och vagnar samt konstruera och bygga alla erforderliga fartyg för marinens flotta. Oftast skulle allt distribueras till platser långt borta.