Gudinnan Minerva som nyckelbärare

Romarnas religiositet omfattade allting. De hade gudar till hjälp och stöd för allt de företog sig. Roms portar, lås och nycklar skyddades av den tvåhövdade Janus.

Gudinnan Minerva 

                  
Namnet är kopplat till manas eller mens. Hon uppträder första gången hos etruskerna under namnen Menvra, Menrfa, Meneruva och Menerva. Hon kan ha kommit från ett ursprungligt italskt folk. Hos etruskerna ansågs hon vara åskgudinnan. Minerva är Roms motsvarighet till den grekiska Athena och fick överta hennes personlighet.

Minerva är handelns, industrins och skolans beskyddare. Enligt romersk tradition föddes minerva - kulten i den etruskiska staden Falerii nordväst om Rom. När romarna år 241 f Kr erövrade staden tog de med sig skulpturen från templet vid berget Mount Coelius, som var helgat åt henne. De gav henne namnet Minerva Capta. I Rom fanns redan ett tempel helgat åt Minerva på Aventine.

Minerva tillbads tillsammans med krigsguden Mars under fem dagar under Quinquatrus (helgdagar som började 19:e mars) i samband med vårdagjämningen. Minerava var dyrkad inom hela Imperiet. Speciellt hyllades hon av hantverkare, flöjtspelare och läkare. Det finns ingen rent romersk Mineravaskulptur bevarad. Etruskerna utrustade henne även med vingar samt hållande en uggla. Samma fågel som ju var helgad åt Athena.Foto författaren

Janushuvud 1920-tal.