Tempellås eller Lakoniska dörrlås

Tempellås eller lakoniska dörrlås, som de också kallades, utgjordes av en träbom (regel) placerad i gejdrar på insidan av dörren. Genom ett hål i dörren kunde man från utsidan bända och skjuta regeln tillbaka till öppet läge med hjälp av ett väldigt vinkelböjt verktyg (nyckel) av brons eller järn. Låste gjorde man med hjälp av ett smalt rep eller läderband som drog in bommen i gejdern i dörrkarmen. Lakonska dörrlås användes från sexhundratalet f Kr i Grekland och har fått namnet efter fynd i Lakonien (Lakonia) belägen på södra delen av Peloponnesos i Grekland.

En tempeltjänarinna bär en nyckel på axeln. Ur Technik des Altertums.
Lakoniskt dörrlås, monterat i geidrar på insidan av porten. Låset öppnades från utsidan. Med repet dras regeln tillbaka till stängt läge. Ur Technik des Altertums. Teckningar förf.

Tempeltjänarinnor med nyckel på axeln. Teckningar förf.