Europa i krig, 1600-talet

Rörformade hänglås med svängbygelled och spärrfjädrar

 

Under 1600-talet utvecklades vasatidens rörformade hänglås med svängbygelled med spärrfjädrar. De är ofta vackert dekorerade med pålödda förstärkningsband eller ringar som tillsammans med låshuset är prydda med punsade eller mejslade mönster. Bygeln har vanligtvis en elegant upprullning vid övergången till bågformen. Låsets lösa del med spärrfjädrar var i de tidigare låsen fästade vid låshuset med en kedja.

På Nordiska museet finns två liknande hänglås med svängbygel daterade till 1642 och 1645. Låsen finns i alla landets länsmuseer och hos samlare. Utanför Sverige finns låstypen i bl a Borgå museum i sydvästra Finland, Nationalmuseet i Köpenhamn samt i Victoria & Albert Museum, London.

Rörformade hänglås med svängbygelled, spärrfjädrar och skruvlås

 

Teckning av mekanismen till skruvlås

 

Hänglås liknande de tidigare hänglåsen med svängbygelled och spärrfjädrar men som variant till dessa försedda med skruvlås.

Motsvarande lås finns även i Nordiska museets samlingar.

Foton av sköldformade hänglås

 

Teckning av sköldformat hänglås

 

Dessa hänglås med sköldform av renässanstyp har sitt ursprung i Sydtyskland. Låstypen fanns ännu i bruk under slutet av 1800-talet men i starkt förenklad form.

De ursprungliga låsen är tillverkade av järn med en, två eller fyra byglar av gångjärnstyp. De är dekorativa, stora och kraftiga, de kan väga mellan två och nära fem kilo. Låshusen är plana och utfördes vid arbetsbänken där de filades noga, polerades och blåanlöptes. Bygeln eller byglarna låses av en fjäderbelastad regel som påverkades av en vridnyckel. Nyckelhålen är i vissa fall dolda med klaffar. Låsen importerades från Tyskland eller framställdes här hemma av klensmeder som var utbildade där.

Låstypen finns i Nordiska museet och i samlingar över hela Europa.

Teckning av sköldformat hänglås

Ett exempel på ett sköldformat hänglås finns i ett förenklat utförande som kistlås i Bottnaryds kyrka några mil väster om Jönköping.

 

Teckning av sköldformat hänglås

 

I Varbergs museum finns ett annat exempel på ett hänglås tillverkat av järn med sköldform. Urtagen i låshusets sidor har här reducerats till ett hål på var sida.

Teckning av sköldformat hänglås

 

I den stora samlingen av lås i Borgå museum i sydvästra Finland finns ett hänglås tillverkat från mitten av 1700-talet med en mycket enkel sköldform. Låset är dessutom format som en kombination av sköldform med vridnyckel och polhemslås med dess bygelben med stoppbricka.