Upplysningstiden, 1700-talet

Foton av hänglås med skruvmekanism

Hänglås med hänglåsledad bygel med hak och låshus med ovalt tvärsnitt. Låset är på tre sidor försett med längsgående smala förstärkningsband. Nyckelhålet sitter i samma gavel som bygelns led och nyckeln har invändiga gängor. Vid öppning av låset drar nyckeln, med hjälp av en mutter, ur den gängade regeln från bygelns hak så att bygeln blir fri.

 

Foto av hänglås med lös bygel

Fyrsidigt hänglås av järn med lös bygel och vridlås som har utvecklats ur 1500-talets motsvarande låstyp.