Polhem

Avsnittet om Christopher Polhem är så pass omfattande att det har en egen artikel.

Till artikeln om Polhem